Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul tagavad kolm luba tiheda konkurentsi sideettevõtete vahel. „Mul on hea meel, et konkursi vastu tunnevad huvi neli ettevõtet ning nende seas on ka üks uus tulija. See näitab, et ettevõtetel on kindel huvi Eesti sideturu arendamise vastu ning annab ka kindlustunnet, et 5G teenused jõuavad turule esimesel võimalusel. Kolm võimalikult suurt ja võrdset sagedusplokki annavad kõigile loa saajatele parimad võimalused 5G võrkude rajamisega kiirelt alustamiseks ning sealjuures tagavad nii teenuste kvaliteedi kui ka konkurentsi. Eesti tarbijatel on konkurentsist ainult võita, sest nii saab teenus kvaliteetsem ning hinnad mõistlikumad," rääkis Sutt.

Avalduse konkursil osalemiseks esitasid Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja BITE LIETUVA UAB. TTJA kontrollib nädala jooksul nii avalduse esitanute kui avalduste vastavust konkursi määruse nõuetele ning kutsub kvalifitseerunud osalejad esimese sagedusloa enampakkumisele. Enampakkumise täpne algusaeg selgub samuti vastavalt nädala jooksul. Enampakkumiste kestus sõltub osalejate ning pakkumuste voorude arvust iga sagedusloa kohta. TTJA prognoosib, et konkursile pandud sageduslubade väljastamine toimub käesoleva aasta juunikuus, seejärel on võimalik alustada sideettevõtetel 5G võrkude rajamisega Eestis.

TTJA kuulutas 19. veebruaril 2019. a välja avaliku konkursi kolme sagedusloa väljastamiseks sagedusalas 3410-3800 MHz, mis sai jätku 2022. aasta veebruaris. 4. aprillil lõppes taotlusvoor, kus sideettevõtetel oli võimalus esitada avaldus konkursil osalemiseks. Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.01.2019 määruses nr 5.