Aeg-ajalt võib juht vajada ka lihtsalt sparringupartnerit enne mingi olulise otsuse langetamist. Lõppude lõpuks, milleks kurnata jätkuvalt tööteemadega oma abikaasat/elukaaslast, kui on olemas neutraalne personaalne mentor, kellega oma mõtteid testida. Koostöö mentoriga võiks olla nagu iga-aastane tervisekontroll — käid ja kraadid enda olukorra üle ja võtad uued sihid.

Mentorluse tüübid


Erinevatel eluperioodidel ja hetkedel vajame me erinevaid mentoreid. Mentoreid ongi olemas mitut tüüpi. Antiik-Kreeka aegse teadmise ülekande mentorluse aeg on tänaseks otsa saanud, sest me ei mõtle enam mentorist kui hallipäisest tarkuse jagajast ja pajatajast, keda jaksaks tundide kaupa vaikides kuulata. Lisaks on juba vägagi ammu selgunud, et kogemust ei ole ainult kuulamise abil võimalik ühelt inimeselt teisele üle kanda.

Mentorlus võib olla juhendamine mingi konkreetse oskuse osas — juhendav mentorlus. Seda saab kasutada uue töötaja sisseelamise toetamiseks, mingi konkreetse oskuse õppimiseks või siis küpse juhi puhul enda juhikäekirja redisainiks, tehnoloogiaoskuste ja värskete mõtete hankimiseks. Tagurpidi mentorlus (Reverse Mentoring) on Jack Welchi poolt sajandivahetusel algatatud juhendava mentorluse alaliik, kus mentor on noor talendikas spetsialist või alustav juht ning menteeks kogenud ja kõrgemal juhtimistasandil olev juht. Selle koostöös käigus toimub vastastikune rikastamine erinevates teemades — digioskused ja uued tehnoloogiad, juhtimine, isiklik karjääritee, teise põlvkonna parem mõistmine jne.

Coach’iv mentorlus on mentorluse liik, mis leiab Eestis üha rohkem tuntust ja kasutust. Selle puhul on mentor omandanud coaching’u võtted ja valdab vähemalt ühte coaching’u mudelit. See on lähenemine, kus mentor küsib sinult coach’ivaid küsimusi ja sina ise pakud võimalikke lahendusvariante ning ideid enda eesmärgi täitmiseks. Mentor on väljakutsete esitaja, inspireerija, innustaja ja peegel. Hästi näitab coach’iva mentorluse olemust valem Mentor= coach+. Plussiks ongi see, et mentor võib teatud mahus jagada ka enda kogemust ning lugusid, tal on endal juhikogemus ja ta saab olla sulle eeskujuks ja kohati ka uste avajaks. Coach´iva mentori väljakutseks võib sageli olla kuulamisoskuse rakendamine ja kannatlikkuse säilitamine. Kogenud juhist mentoril on ju vastusevariandid endal peas olemas, mida tahaks kohe lahkel moel välja pakkuda.

Dialoogimentorlus on Eestis veel suhteliselt vähetuntud, kuid igati tõhus mentorluse liik. Selle puhul on sageli tegemist kahe juhi vahelise dialoogiga, mis pakub personaalset arengut ja eneserefleksioonivõimalust. See on sparringupartnerlus, kus konkreetne protsessijuht puudub ja kordamööda põrgatatakse endale olulisi mõtteid ja ideid. Usun, et seda liiki mentorlust rakendavad nii mitmedki juhid, ise teadmata, et selle nimi on dialoogimentorlus.

Esimesed Cross Mentoring programmid (organisatsioonidevahelised mentorlusprogrammid) algatati sel sajandivahetusel Saksamaal. Fontes alustas avatud mentorprogrammidega 2007. aastal ja tähistab sel hooajal mentorluse 15. juubelisünnipäeva. Põhimõte Cross Mentoring programmides on järgnev — kokku viiakse erinevate organisatsioonide mentorid ja menteed.

Nii on ka Fontese ühes avatud programmis mentoritest-menteedest osalejaid sageli kuni 30 organisatsioonist.

Selline mitmekesisus rikastab, arendab silmaringi, paneb ennast teiste organisatsioonide praktikatega võrdlema ja teistest eeskuju võtma või teistele ise eeskujuks olema.

Mentorlus ja Fontes


Tiiu Allikvee/ Fontese mentorluse valdkonna juht
Kõiki neid eelkirjeldatud mentorluse tüüpe, välja arvatud juba ajalukku läinud teadmiste ülekande mentorlus, pakub talendijuhtimisagentuur Fontes enda klientidele aasta ringselt. Seda nii erinevates mentorite väljaõppeprogrammides kui ka personaalse mentori väljapakkumise näol juhtidele. On rõõmustav, et aasta-aastalt on huvi endale isiklik mentor saada kasvanud. Enne koostöö algust ja mentori väljapakkumist teeme igale juhile juhiprofiili analüüsi, et talle võimalikest variantidest sobivaim mentor leida. Oleme 15 aastaga lühemate ja pikemate väljaõpetega välja koolitanud ligi 1000 mentorit, kellest moodustubki meie tugev võrgustik. Kuna meil on olemas kõikide meie mentorite profiilid, siis teeb see paaride kokkumatchimise täpseks. Piltlikult öeldes saame igale juhile öelda — meil on sinu jaoks mentor olemas!

Kui soovid endale noort või vanemat mentorit, dialoogimentorit või soovid ise õppida professionaalseks mentoriks, siis anna sellest meile märku! Meie järgmine avatud mentorite programm algab oktoobris 2022 ja oleme juba alustanud gruppide komplekteerimisega. Tagurpidi mentorlusprogrammi ja dialoogimentorluse programmiga alustame samuti 2022 sügisel ja sinna saad ennast juba praegu kohe praegu kas mentori või menteena kirja panna. Lisaks sellele pakub Fontes tervel mentorluse juubelihooajal erinevaid tegevusi ja täiendkoolitust nii meie mentorite kogukonnale kui ka laiemale avalikkusele. 6. aprillil toimunud mentorluse juubelikonverents andis kindla teadmise — meil on äge ja laienev kogukond, mentorlus Eestis elab ja areneb!

Vaata lähemalt: fontes.eeLoe hiljem
Jaga
Kommentaarid