„Ettevõtte senise juhatuse esimehe Ants Nooda vedamisel on Eesti Gaas kasvanud rahvusvaheliseks energiafirmaks - Eesti Gaas pole ammu enam ainult „Eesti" ja ainult „gaas". Enda eesmärgina näen edasist kasvu välisturgudel, uute pikaajaliste gaasi tarneahelate loomist ning taastuvenergeetika osakaalu suurendamist meie portfellis," märkis Margus Kaasik.

„Laiemas pildis gaas oli, on ja jääb, kuid LNG kasutusevõtt muudab selle senisest mobiilsemaks ja kohaliku kütuse biometaani tootmine rohelisemaks. Kui me lisame siia juurde Euroopa Komisjoni seisukohad maagaasi kui üleminekukütuse osas, siis käsikäes energiavajaduse tõusuga gaasi kasutus pigem kasvab kui langeb, seda ka meie piirkonnas," lausus Kaasik.

„Viimase kuue aasta jooksul on Eesti Gaas muutunud monopoolsest kohalikust gaasiettevõttest kaasaegseks energiaettevõtteks, mis tegutseb viiel turul Soomest Poolani. Täna on väga õige aeg anda teatepulk üle inimesele, kes saab Eesti Gaasi grupi viia järgmistele arengutasemetele," märkis Ants Noot.

Ants Noot on Eesti Gaasi juhtinud viimased kaks juhatuse liikme perioodi alates ettevõtte omandamisest investeerimisettevõtte Infortar poolt 2016. aasta alguses. Möödunud aastal pälvis Eesti Gaas Kaubandus-Tööstuskojalt konkurentsivõimelisima tööstus- ja energeetikaettevõtte ning konkurentsivõimelisima suurettevõtte tiitli. Lisaks Eestile tegutseb ettevõte Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas.

Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab riigi suurimat gaasivõrku. Läbi tütarettevõtete tegeleb Eesti Gaas energiavaldkonna infrastruktuuri projekteerimise, ehituse ja hooldusega. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid