„Hetkel on äärmiselt oluline ettevõtetel panustada kollektiivi vahelisesse kommunikatsiooni, et maandada hirme ja tuua välja potentsiaalsed murekohad,“ räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. „Töötajad tahavad tunda, et nad on hoitud ka kriisiolukorras.“ Uuringust lähtudes kardetakse peamiselt palkade vähenemist, kultuuriliste konfliktide tekkimist ning töökoha kaotamist.

Võõrtööjõu tööle asumisega aga 70% inimestel hirme ei kaasne. “Kuna hetkeolukord võimaldab luua uusi töökohti, tõsta positiivset konkurentsi tööandjate vahel ning edendada hoolivuskultuuri, siis usume, et pikemas perspektiivis tuleb võõrtööjõud tööturule kasuks,” kommenteeris Oder.

Uuringust ilmnes, et vastanud põhjendasid võõrtööjõu positiivset mõju peamiselt tööjõupuuduse vähenemisega, uute oskuste ja teadmiste lisandumisega, mitmekesisuse suurenemisega tööturul ning ka ettevõtluse edenemisega. Vähemal määral toodi välja ka oskustööliste nõudluse tasakaalustamist, uute töökohtade loomist, tööjõu noorenemist ja tähelepanu suurenemist vaimsele tervisele.

Võõrtööjõu uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt aprillis 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti tööealiste eestlaste seisukohti võõrtööjõu suhtes. Uuringus osales 4330 vastajat, kellest enamik on tööealised inimesed erinevatest tegevusvaldkondadest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid