2022. aasta I kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult kokku 12,4 miljonit eurot puhaskasumit, mis jääb veebruaris avaldatud 2022. aasta finantsplaanist kasumi osas maha 2,6 miljoni euroga. Esimese kvartali puhaskasum oli 1 miljoni euro võrra suurem kui I kvartalis aasta tagasi (+8%) ning 7 miljoni võrra väiksem kui 2021. aasta IV kvartalis (-36%), mil teeniti ka pensionifondide juhtimisega seotud edukustasu.

“Usun, et suudame aasta kokkuvõttes oma plaanitud tulemused saavutada. Meil on olemas selge väljavaade tulude kasvuks teisel poolaastal. Selle kinnituseks plaanime veel käesoleval aastal kaasata uut kapitali. Ehkki konkreetsed tingimused selles osas on veel otsustamata. Kapitali vajame peamiselt UK äritegevuse kapitaliseerimiseks. Samamoodi plaanime teha esialgsest investeeringust väiksema jätkuinvesteeringu Bank Northi, eeldusel, et ettevõte suudab kapitali kaasata ka teistelt investoritelt."

Eesti avatud majandus liigub Toomsalu sõnul Euroopa trendide osas võimendatult. Inflatsioon on kiirem ning oht majanduslanguseks reaalne. Stagflatsiooni tõenäosus on tema sõnul kasvanud, eelkõige sõltub tulemus ettevõtete võimest hakkama saada palgakasvu ootustega, ütles Toomsalu.

Siiski on inflatsiooniline keskkond koos intressimäärade tõusuga tähendanud tema sõnul pankadele reeglina ka tulude ja kasumikasvu. Klientide aktiivsus kvartalis tema sõnul mõnevõrra langes, kuid tuulisest ilmast hoolimata jäi pank klientide jaoks avatuks.

AS LHV Pank teenis kvartaliga 14,9 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 2,7 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis I kvartalis 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit ning AS LHV Kindlustus 0,5 miljonit eurot puhaskahjumit. Kindlustuse tulemit mõjutas panga sõnul negatiivselt jätkuvalt suur COVID kahjude arv reisikindlustuses.

LHV UK Limitedi kahjumiks kujunes 1,6 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootluseks kujunes I kvartalis 14,7%.

Grupi konsolideeritud tulud olid I kvartalis 34,8 miljonit eurot ehk 6 miljonit eurot suuremad kui aasta tagasi (+21%), kuid 7,9 miljonit eurot väiksemad kui IV kvartalis (-18%). Samas on grupi I kvartali kulud kasvanud aastaga 5,1 miljoni euro võrra (+37%) ja võrreldes IV kvartaliga 0,6 miljoni euro võrra (+3%).

LHV aasta alguse tulemusi mõjutasid Vene-Ukraina sõjaga seotud klientide madalam aktiivsus, 500 000 euro suurune annetus Eesti Pagulasabile ja ka spetsiifilise asjaoluna likviidsusportfelli võlakirjade väärtuse allahindlus 1,4 miljoni euro võrra.

LHV Groupi konsolideeritud varade maht oli märtsi lõpu seisuga 6,52 miljardit eurot. Grupi konsolideeritud hoiused vähenesid I kvartalis 397 miljoni euro võrra 5,41 miljardi euroni (-7%; +351 miljonit eurot IV kvartalis). Hoiuste vähenemise põhjuseks on maksevahendajate hoiuste planeeritud vähenemine ligikaudu 400 miljoni euro võrra.

Konsolideeritud laenuportfelli maht kasvas kvartaliga 75 miljoni euro võrra (+3%; +128 miljonit eurot IV kvartalis). Seejuures kasvasid laenud ettevõtetele 32 miljoni euro võrra ja laenud jaeklientidele 43 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes kvartaliga 13 miljoni euro võrra 1,36 miljardi euroni (+1%; +65 miljonit eurot IV kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus I kvartalis 6,6 miljoni makseni (-10% võrreldes 7,3 miljoni maksega IV kvartalis).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid