Naised teenisid eelmisel aastal ühes töötunnis 15% vähem kui mehed. Kuna naiste töötundide arv on väiksem, teenivad naised meestest oluliselt vähem. Osalise ajaga töötab naistest 16%, meestest aga 7%. Eelmise aasta lõpus oli naiste kuupalk 17% võrra madalam kui meestel ehk mehed teenisid naistest 300 eurot ehk 21% rohkem.

Kõige suurem oli palgalõhe 2020. aastal Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Hiiumaal, kus naised teenisid meestest veerandi võrra vähem. Kõige võrdsem oli tulutase meeste ja naiste vahel Ruhnu saarel, kus naised teenisid 5 protsenti meestest vähem.

Palgalõhel on palju põhjuseid

Mehed töötavad suurema tõenäosusega juhtivatel või tehnoloogiaga seotud ametitel, kus keskmine palk on kõrgem. Juhtivtöötajate hulgas on mehi 63% ja ettevõtjate seas 70%. IT valdkonnas, kus keskmine palk on ligi kaks korda Eesti keskmisest kõrgem, on 2/3 töötajatest mehed. Naised töötavad sagedamini teeninduses, näiteks majutuses ja toitlustuses, kaubanduses ja hariduses, kus palgad on keskmisest väiksemad.

Palgalõhe on suur nendes Euroopa riikides, kus on kõrge naiste tööhõive – lisaks Eestile ka näiteks Saksamaal, Austrias ja Tšehhis. Kui paljudes riikides on suur osa naistest tööl käimisest loobunud, siis Eestis käib 78 protsenti naistest vanuses 20-64 tööl.

Soolise palgaerinevuse üheks põhjuseks on Eesti pikk ja soodne vanemapuhkus, mida kasutavad valdavalt naised. Lapsehoolduspuhkusel olijatest on 96% naised. Vanusegruppidest on palgalõhe suurim vanusevahemikus 35–44, mil naised naasevad pärast lapsehoolduspuhkust taas tööturule.

Sõjapõgenikud suurendavad naiste tööhõivet

Töötukassas on ennast tänaseks registreerinud umbes 4000 Ukraina sõjapõgenikku, neist 92% on naised. Siiani on töötukassas registreerunutest töö leidnud 500 põgenikku. Töötukassas on hetkel saadaval 9500 vaba töökohta, CV-Online portaalis 2500 töökohta. Tööjõu pakkumise kasv naiste hulgas vähendab tööjõupuudust ja palgasurvet teeninduses. Swedbanki prognoosi järgi kasvab keskmine brutokuupalk sel aastal 6,5 protsendi võrra.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid