Teisipäeval kirjutas Ärileht loo sellest, et Venemaa suursaadik Vladimir Lipaev soovib kohtuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Kuigi kirjas mainis saatkond, et arutelu on seotud bussiliinide liikluga, ei osanud nii MKM kui ka liinivedaja Lux Express öelda, millest täpsemalt suursaadik arutada soovib. Samuti jäi lahtiseks, kas ministeerium on nõus suursaadikuga kohtuma või mitte.

Nüüd saatis aga MKM-i transpordi asekantsler Ahti Kuningas vastu keeldumisest teatava kirja. Avaldame kirja täismahus.

"Vastuseks Teie poolt 14.04.2022 saadetud e-mailile anname teada, et rahvusvaheline bussiliinide korraldus (sh Sankt-Peterburg Tallinn ja Tallinn-Sankt-Peterburg) on reguleeritud Eesti vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahel sõlmitud rahvusvahelise autoveo kokkuleppega, mille kohaselt lepingupoolte pädevad valitsusasutused edastavad teineteisele õigeaegselt ettepanekud sõitjate liinivedude korraldamise kohta. Valitsuste vaheline kokkulepe sätestab ka nimetatud ettepanekus ettenähtud andmete loetelu, seda nii vedajate kui sõidugraafiku tingimuste kohta.

Seoses suure hõivatusega Ukraina rahva abistamisel Venemaa poolt põhjustatud sõjamõjude leevendamiseks ning arvestades asjaolu, et Venemaa Suursaatkond Eestis ei ole teadaolevalt valitsuste vahelises autoveo kokkuleppes osundatud pädev valitsusasutus, ei pea me vajalikuks antud teemat suursaadikuga arutada."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid