Selle aasta aruande kohaselt esitati esmakordselt kõige rohkem teateid autode kohta, neile järgnesid mänguasjad. COVID-19 pandeemia kontekstis esitati jätkuvalt palju teateid ka kaitsevahendite, näiteks maskide kohta.

Netikaubanduse kasvades töötatakse välja uusi vahendeid, et paremini kaitsta internetis oste tegevaid tarbijaid ja kõrvaldada ohtlikud tooted turult. Seepärast käivitas komisjon sel nädalal ka uue digitaalse järelevalvevahendi (nn veebiämbliku), mis aitab riiklikel ametiasutustel tuvastada Safety Gate'i kaudu teatatud ohtlike toodete netipakkumisi.

Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders ütles, et „Safety Gate on taaskord osutunud oluliseks vahendiks tarbijate kaitsmisel ohtlike toodete eest. Tunnen uhkust selle üle, et seda süsteemi on pidevalt ajakohastatud ja tugevdatud. On väga oluline, et Safety Gate oleks kohandatud vastavalt uuele tarbijakeskkonnale. Nii saame olla kindlad, et see annab tarbijatele ühtsel turul tõhusa kaitse igas olukorras. Safety Gate on aidanud ka tagada, et pandeemiavastases võitluses kasutatavad vahendid vastavad rangeimatele standarditele."

Aruande peamised järeldused

Safety Gate'i võrgustikus osalevate riikide ametiasutused vahetasid 2021. aastal 2142 hoiatusteadet. Esmakordselt esitati kõige rohkem teateid mootorsõidukite kohta, neile järgnesid mänguasjad ja elektriseadmed. Mootorsõidukite puhul oli eelkõige tegemist tehniliste probleemidega ja peamiseks meetmeks oli tagasikutsumine. Mänguasjade puhul keskenduti ohtlikele kemikaalidele ja nööppatareidele. Elektriseadmete puhul esitati enim teateid kaitsmata pingestatud osade ja ülekuumenemise kohta.

Kuna pandeemia ei ole lõppenud, jätkus järelevalve mitmete COVID-19ga seotud toodete üle. Palju hoiatusteateid esitati kaitsevahendite, eriti maskide kohta. Viis kõige enam teatatud ohtu olid vigastused, kokkupuude kemikaalidega, tuleoht, lämbumine ja elektrišokid. Kokku esitati Safety Gate'is 4 965 teadet järelmeetmete kohta, mis näitab, et liikmesriigid jälgivad tähelepanelikult hoiatusi ja võtavad sageli oma riigis täiendavaid meetmeid.

Aruandest nähtub, et 2021. aastal kasvas kiirhoiatussüsteemi kasutamine 30 osalevas riigis (EL 27 ning Island, Liechtenstein ja Norra) ning seega tagati tarbijate kaitse ohtlike toodete eest.

Järgmised sammud

Komisjon käivitab uue digitaalse järelevalvevahendi ehk nn veebiämbliku (web crawler). See vahend aitab riiklikel ametiasutustel tuvastada Safety Gate'i kaudu teatatud ohtlike toodete netipakkumisi. Veebiämblik teeb sellised pakkumised kindlaks ja moodustab nendest automaatselt nimekirja. Seega saavad ametiasutused leida pakkuja ja nõuda toote müügilt kõrvaldamist. See aitab ühtlustada praegust killustatud lähenemist ja lahendada ohtlike toodete netimüügi jälgimisega seotud probleeme.

Komisjon esitas 30. juunil 2021 ettepaneku uue üldise tooteohutuse määruse kohta, millega asendatakse kehtiv üldise tooteohutuse direktiiv. Määruse eesmärk on ajakohastada toiduks mittekasutatavate toodete ohutuse üldraamistikku, et säilitada selle roll tarbijate turvavõrguna ning tulla toime uutest tehnoloogiatest ja netimüügi kasvust tulenevate tooteohutuse probleemidega.

ELi ja USA tihedaid kaubandussuhteid ja turgude sarnasust arvesse võttes algatab Euroopa Komisjon rahvusvahelisel tasandil mitteametliku tarbijakaitsealase dialoogi Ameerika Ühendriikide tarbekaupade ohutuse komisjoniga, et koostööd veelgi tugevdada. See dialoog käsitleb e-kaubanduse kasvu, uute tehnoloogiate laiemat kasutuselevõttu, tootmise ja jaemüügi üleilmastumist ning haavatavate tarbijarühmade erivajadusi. Sellele eelnes märtsis volinik Reyndersi ja Ameerika Ühendriikide föderaalse kaubanduskomisjoni esimehe Lina Khani vaheline esimene mitteametlik tarbijakaitsealane dialoog.

Taust

Alates 2003. aastast võimaldab Safety Gate ELi ja EMP liikmesriikidel, Ühendkuningriigil (Põhja-Iirimaal) ja Euroopa Komisjonil vahetada teavet ohtlike toiduks mittekasutatavate toodete kohta, mis seavad ohtu tarbijate tervise ja turvalisuse. Nii on võimalik asjakohaseid järelmeetmeid ja tooteid turult kõrvaldada.

Komisjon haldab Safety Gate'i avalikku veebisaiti, mille kaasaegne ja kasutajasõbralik liides hõlbustab teavitamisprotsessi. Veebisait on kättesaadav kõigis ELi keeltes (alates 2022. aastast ka iiri keeles) ning islandi ja norra keeles. Ettevõtjatel on võimalus kasutada spetsiaalset ettevõtjate portaali „Business Gateway", et hoiatada riikide ametiasutusi kiiresti ja tõhusalt turule lastud toodetega seotud ohtude eest.

Lisaks saavad kauplejad edendada tarbijakaitset tooteohutuse deklaratsiooni abil, millega nad võtavad konkreetseid vabatahtlikke meetmeid ohtlike toodete pakkumiste kõrvaldamiseks oma platvormidelt. Tänaseks on sellele deklaratsioonile juba alla kirjutanud üksteist internetipõhist kauplemiskohta, kes teevad liikmesriikidega koostööd ja eemaldavad oma veebisaitidelt ohtlikke tooteid. Nendeks on bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy ja Joom.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid