Omavalitsustele laekus 2021. aastal keskmiselt 158 eurot elaniku kohta igas kuus, millest 85 eurot tuli tulumaksust, 5 eurot muudest maksudest, 52 eurot toetustest ja 12 eurot kaupade ja teenuse müügist. Võrdluseks, näiteks 1300 eurose brutopalgaga elanik maksab tulumaksu 162 eurot kuus.

Omavalitsused kulutasid aga keskmiselt 167 eurot elaniku kohta igas kuus (lisaks 7 eurot laenude tagasimakseteks). Sellest 127 eurot läks jooksvateks kuludeks ja 40 eurot investeerimistegevuseks (sh investeeringuteks antud toetused ja osaluste soetused, näiteks ka Tallinna Linnavalitsuse osaluse suurendamine AS-is Tallinna Vesi).

Teenused tagavad elanike heaolu

Jooksvad kulud jaotuvad paljude tegevuste vahel. Suurim neist ehk 66 eurot kulub haridusele (lasteaiad, koolid, noorte huvitegevus). Järgnevad majandus (ühistransport ja teed) ja sotsiaalne kaitse - kummalegi kulub 13 eurot.
Kui hariduskulutused vast pikemalt selgitust ei vaja, siis sotsiaalse kaitse raames makstakse toetusi ja pakutakse teenuseid piltlikult öeldes sünnist surmani - alustades sünni- ja ranitsatoetusega, vajadusel makstes vahepeal ka toimetulekutoetust ning lõpetades koduhooldusteenuste ning hooldus- ja matusetoetusega.

Inimeste vaba aja ja kultuuri edendamiseks suunavad omavalitsused samuti arvestataval hulgal raha - 12 euroga inimese kohta tagatakse elanikele sportimisvõimalused (väljakud, spordihallid), raamatukogud, rahvakultuuriasutused, munitsipaalteatrid jm.

Üldvalitsemiseks kulub 10 eurot kuus, mis tähendab peamiselt ametnike ja teiste linna- ja vallavalitsuse töötajatega kohalike teenuste jätkusuutlikkuse tagamist. Nemad on omavalitsuse teenuste ja arengu korraldamiseks vajalikud inimesed - haridusspetsialistid, sotsiaaltöö ametnikud, noorsootöötajad, keskkonnaspetsialistid, finantstöötajad, juristid jms ning loomulikult ka valla- või linnapea. Nende vastutada ja korraldada on, et kohalikud teenused igapäevaselt korrektselt toimiks ning omavalitsus areneks volikogu määratud ja elanike oodatud suunas.

Investeeringud kindlustavad arengu

Investeeringukulusid on mõistlikum vaadata jooksvatest kuludest eraldi ja pikema perioodi vältel, et valdkondade vaheline tasakaal hästi välja joonistuks. Kokku on omavalitsused viimase 10 aastaga (2012-2021) suunanud investeeringuteks (ise investeerinud, andnud toetust investeeringuteks või soetanud osalusi) ühe elaniku kohta 2641 eurot. Kõige rohkem on raha paigutatud kohalikesse teedesse - 764 eurot inimese kohta. Haridusse (lasteaiad, koolid ja noorte huvitegevus kokku) on läinud 710 eurot elaniku kohta ning vaba aja ja kultuuri rajatistesse ja hoonetesse 407 eurot.
Omavalitsuste investeeringusummad on ajas kiirelt kasvanud - kui 2015. aastal investeeriti 146 eurot inimese kohta, siis 2021. aastal juba kolm korda rohkem ehk 442 eurot. Piirkondade areng üle Eesti on viimase kümne aastaga olnud väga kiire.

Täpsemalt leiab andmed rahandusministeeriumi kodulehelt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid