TalTechis saab magistritasemel õppida viies valdkonnas - inseneeria, infotehnoloogia, loodus, majandus ja merendus. Kokku avatakse 2023/2024 õppeaastal 43 magistrikava. Aga mida õppida?

Maailm vajab rohetarku insenere

2022. aasta sügisel alustab õpinguid esimene lend magistriõppekaval Rohelised energiatehnoloogiad

Inseneriteaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli suurima teaduskonnana rohe- ja digipöörde eestvedaja ja elluviija Eestis. Kõik 15 inseneriteaduskonna magistrikava vaatavad tulevikku ning koolitavad tulevasi insenere, kes märkaks inimeste muutuvaid vajadusi ning looks tulevikutehnoloogiad.

Et minna veelgi konkreetsemaks, alustas 2022. aasta sügisel õpinguid esimene lend magistriõppekaval Rohelised energiatehnoloogiad. Kliimaneutraalsuse saavutamisel mängivad otsustavat rolli rohelised energiatootmise ja -salvestamise tehnoloogiad: päikese-, tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiad. Just need kolm rohelist energiatehnoloogiat on ainulaadse magistriprogrammi fookuses, olles võtmeks suuremate valdkondade elektrifitseerimisel taastuvenergia abil, sh transpordi-, tööstus- ja ehitussektoris.

Rohepööre loodusseadusi teadmata pole võimalik

Rohepööre pole aga ainult inseneride pärusmaa - selles mängivad olulist rolli kõik tehnikaülikooli valdkonnad. Loodusteaduskond vaatleb ja analüüsib seda oma spetsiifilisest aspektist.

Loodusteaduskond vaatleb ja analüüsib rohepööret oma spetsiifilisest aspektist.

Füüsika on ühes matemaatikaga üks põhilisi valdkondi, mis määrab ära rohepöörde võimalikkuse, näiteks energia jäävus, termodünaamikas soojusmasinate maksimaalne kasutegur jne. Samuti on füüsika see, mis paneb paika väga paljude asjade tööpõhimõtted ja võimalikkuse. Seega ilma füüsikata ei ole paljud rohepöörde ideed teostatavad.

Rakendusfüüsika lõpetajad on kindlasti ühed olulised tegijad selles valdkonnas. Õppekava vilistlasi töötab nii päikeseenergeetika valdkonnas kui ka panganduses ja IT-s.

Meie planeedi jätkusuutliku tuleviku tagamiseks on oluline ka maavarade väärindamine. Seda saab süvitsi õppida Maapõueressursside õppekaval. Sealsed teadlased ütlevad justkui ühest suust: „Oleme teel lineaarmajandusest ringmajandusse, kus jäägid pole jäägid, vaid võimalus". Kuidas aga neid võimalusi realiseerida, seda õppekaval õppida saabki.

Innovatsioon ja ettevõtlikkus suurte muutuste ajastul

Tänapäeva suured üleilmsed väljakutsed - ennekõike kliimamuutused, aga ka koroonakriisi kestlik lahendamine - vajavad uut tüüpi juhte, juhtimisstiili ning võimekusi nii era- ja avalikus sektoris kui ka laiemalt kodanikuühiskonnas.

TalTechi unikaalne majandusteaduskond pakub tervikkäsitlust muutuste mõistmiseks ning praktiliseks elluviimiseks.

Vajalik on ettevõtliku ja innovaatilise mõttemalli süsteemne arendamine ja levik, et selliste väljakutsetega erinevate sektorite ja organisatsioonide üleselt tegeleda. Samamoodi on vajalik muuta üksikisikute käitumis- ja tarbimisharjumusi.

TalTechi majandusteaduskonna unikaalne kombinatsioon ärindusest, majandusest, avaliku sektori juhtimisest ning õigusteadusest pakub Eestis ja Euroopas tervikkäsitlust nende muutuste mõistmiseks ning praktiliseks elluviimiseks.

Sobiva suunaga magistrikava leiab siit igaüks. Kes soovib olla uute innovaatiliste lahenduste osa, siis sobib edasiõppimiseks Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon või Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused. Uudsete juhtimismudelite ja ettevõtliku meelelaadi eestvedajatele sobivad Juhtimine ja turundus, Ettevõtlik juhtimine (MBA), Rahvusvaheline ärikorraldus või Personalijuhtimine. Need, kes numbrite ja analüüsimisega parimad sõbrad, võiksid valida Majandusanalüüsi. Uute leiutiste, tehisintellekti või ka klassikalisemate juriidiliste küsimustega saab tuttavaks Õigusteaduste magistrikaval.

Tehisintellekt peab olema usaldusväärne

Tehisintellekt (AI) iseenesest ei ole enam midagi uut, kuid üha rohkem tuleb tähelepanu pöörata tehisintellektile, mida saaksime usaldada.

Selle üks suurtest probleemidest, mida rõhutab ka Euroopa AI-strateegia, on vähene usaldusväärsus ja kerge rünnatavus: väga raske on olla veendunud, et tehisintellekt ei tee vahel „rumalaid" otsuseid, paraku praegused AI süsteemid tihtipeale seda teevadki. Eriti oluline on usaldusväärsus kriitilistes valdkondades, nagu meditsiin, transport, kõikvõimalikud riiklikud süsteemid ja andmed, kaitsevaldkond jne. AI laiem rakendamine tähendab selle usaldusväärsuse tagamist.

TalTechi infotehnoloogia teaduskonnas tegeletakse sellega, et tehisintellekt oleks eetiline, (küber)turvaline ja usaldusväärne.

AI ning tarkvara usaldusväärsus ja turvalisus on tugevalt arvutiseeritud Eestis edasise arengu võtmeküsimus ning sellepärast on meie teadlaste ja tudengite võimekuse tõstmine selles valdkonnas kriitilise tähtsusega e-Eesti edasiarendamiseks.

TalTechi infotehnoloogia teaduskonnas tegeletakse just sellega, et tehisintellekt oleks eetiline, (küber)turvaline ja usaldusväärne. Pea kõik infotehnoloogia teaduskonna magistrikavad käsitlevad tehisintellekti ja selle arendust. Konkreetsemalt võiks kaaluda Küberkaitse või Informaatika õppekava, kus õpitakse, kuidas luua sellist tarkvara ja tehisintellekti lahendusi, mis teeks seda, mida päriselt vajame.

Merendus areneb kiiresti

Magistritasemel saab Eesti Mereakadeemias õppida Merendust, kust saab laialdased teadmised, et töötada valdkonna juhtivatel positsioonidel.

Merendus on nii Eestis kui maailmas väga kiiresti arenev valdkond ja see ei piirdu üksnes laevajuhtimise, reisijate- ja kaubaveo, merelogistikaga. Üha olulisemaks muutuvad nutikad lahendused nii maal kui merel, mereõigus, tehisintellekt jms.

Magistritasemel saab Eesti Mereakadeemias õppida Merendust, kust saab laialdased teadmised, et töötada valdkonna juhtivatel positsioonidel. Õppekava läbis hiljuti uuenduse, mille võtmesõnad on universaalsus, teaduspõhisus, tulevikku suunatus. Kohustuslikud ained võimaldavad tänapäeva väljakutsetele vastavate pädevuste omandamist (nt digipädevused ja küberjulgeolek merel, keskkonnasäästlik laevandus, kaasaegse laevandusfirma juhtimine jms), mis peaksid pakkuma huvi ja sobima kõigile merehariduse ja merendusega seotud inimestele. Oluline osakaal on ettevõtluse ja äri- ning finantsjuhtimise ainetel. Samal ajal saab merenduse erihuvidega inimene valida just endale meelepärased erialaained arvukast eriõppe valikainete moodulist.

Tutvu TalTechi õppimisvõimalustega lähemalt

TalTechi õppekavadest ja olulistest kuupäevadest saab parima ülevaate veebilehelt taltech.ee/magister. Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumise lõpuni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid