2. mai seisuga on esitatud 718 799 tuludeklaratsiooni, mis on 90% eeldatavast deklaratsioonide arvust. Esitamata on veel hinnanguliselt 82 000 tuludeklaratsiooni. Esitatud tuludeklaratsioonidest on 697 780 ehk 97,1% esitatud elektrooniliselt.

Enammakstud tulumaksu on tagastatud 200 miljonit eurot, juurdemaksmisele kuulub 84 miljonit eurot.

MTA teenuste osakonna avalike teenuste valdkonna teenusejuhi Annika Oja sõnul on tänavu oodata rohkem tuludeklaratsioone kui möödunul aastal: "Ootame vähemalt 800 000 deklaratsiooni esitamist, mis on võrreldes eelmise aastaga hinnanguliselt 40 000 deklaratsiooni enam. Deklaratsioone saab esitada elektrooniliselt e-teenuste keskkonnas e-MTA ja kõigis meie teenindusbüroodes."

MTA hakkas enammakstud tulumaksu tagastama 25. veebruarist neile inimestele, kes esitasid oma tulude andmed elektrooniliselt, ja 18. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg on 3. oktoober 2022. a.