"Venemaa transpordisektorile tuleb kehtestada karmimad sanktsioonid. Suurem toetus sõjaväelisele liikuvusele ELis," seisab Euroopa Parlamendi pressiteates.

Parlament võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, mis tunnustab Euroopa transpordi- ja turismiettevõtjaid nende abi eest Ukraina põgenike transportimisel ja majutamisel.

Lennundus ja merendus

Parlamendiliikmed on mures sõja tõsise mõju pärast lennundussektorile. Parlamendi hinnangul rikub Venemaa ebaseaduslik otsus registreerida välismaistelt ettevõtetelt renditud lennukid ümber Venemaa õhusõidukite registris selgelt rahvusvahelisi tsiviillennunduse eeskirju. Parlament nõuab varastatud lennukite viivitamatut tagastamist nende seaduslikele omanikele.

Samuti kutsub parlament ELi üles veelgi karmistama sanktsioone Venemaa merendussektori vastu ja keelama ELi sadamatesse sisenemise kõigile laevadele, mis on peatunud või tankinud Venemaal.

Sõjaväeline liikuvus

Parlament rõhutab, et Euroopa Ülemkogu otsus sõjaväelise liikuvuse eelarvet järsult kärpida oli viga, mis õõnestab Euroopa julgeolekut. Seetõttu soovib parlament, et komisjon kasutaks Euroopa ühendamise rahastut sõjaväelise liikuvuse eelarve märkimisväärseks suurendamiseks.

EL peaks aitama liikmesriikidel arendada kahesuguse kasutusega taristut ja transpordiühendusi ELis, aga ka Lääne-Balkanil, Moldovas, Gruusias ja Ukrainas. Samuti peaks üleeuroopaline transpordivõrgustik laienema Ukrainasse ja Moldovasse.

Toetused ettevõtjatele

COVID-19 pandeemia ja käimasolev sõda näitavad selgelt, et vaja on ELi turismiametit ja Euroopa kriisiohjemehhanismi, mis aitaks kiiresti reageerida suurtele kriisidele.

Kiire meetmena kutsuvad parlamendiliikmed ELi riike üles toetama hotelle ja lühiajalise üüriteenuse pakkujaid, kes võtavad vastu Ukraina pagulasi. Lisaks peaks komisjon käivitama ajutise toetusprogrammi neile turismiettevõtetele, kes palkavad sõja eest põgenevaid inimesi.

Transpordisektoris tõi sõda Ukrainas kaasa kütusehindade tõusu ja tarneraskused. Eelkõige Venemaa turuga seotud ELi transpordiettevõtjaid vajavad tuge, kuni nad suudavad oma tegevuse ümber korraldada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid