Ärileht kirjutas 5. mail, kuidas Vene gaasist loobutakse, ent selle kavatsuse teostamiseks mõeldud plaan A on põhjaminemise äärel. Alexela ning Tallinki omanikfirma Infortar on olnud põhimõtteliselt valmis rajama Paldiskisse LNG-laevade vastuvõtmiseks vajaliku ujuvkai, ent läbirääkimised riigifirma Eleringiga näivad olevat ummikusse jõudnud.

"Osapoolete arvamused on teineteisest sama kaugel kui maa ja kuu," ütles Heiti Hääl Delfi Ärilehele. "Eleringil on sama palju etteheiteid meile," märkis ta. Erimeelsuste seas on suurettevõtja toonud välja Eleringi soovi saada monopoolne staatus Eesti LNG-terminalide pidajana. "Me pole nõus sellega, et peame oma 13 aastat kestnud töö kahjumiga ära andma ja tulevasest gaasiärist loobuma," lausus Hääl, kelle ettevõte on üle kümnendi Paldiskisse LNG-terminali rajamist vedanud.

Eleringi sõnul pole läbirääkimistel Alexela poolt pakutud lahendused hinna poolest vastuvõetavad või on tugevas vastuolus avatud turu reeglitega.

Kui Elering sisenes ujuvterminali haalamiskai rajamise aruteludesse, indikeerisid projekti omanikud võimaliku hinnana 20 miljonit eurot, kuid läbirääkimiste käigus on esitatud ettepanek, mille kohaselt peaks Elering maksma kai renditasuna selle kogu ehitusmaksumuse 40 miljonit eurot ja kai jääks sellest hoolimata hilisemalt Alexela omandusse.

40 miljonit eurot tuleks maksta kõigest kahe aasta jooksul juhul, kui Elering ei taga teisele osapoolele eelisõigust plaanitava LNG-ujuvterminali teenuse kasutamiseks, mis võimaldaks neil terminalist eelisjärjekorras käidelda ühe teravatt-tunni gaasi aastas. Samal ajal peaksid kõik teised Soome-Balti ühise gaasituru osalised konkureerima terminali ülejäänud läbilaskevõimele. Sellise eelist pole võimalik ühele turuosalisele ilma Eesti konkurentsiameti ja Euroopa komisjoni loata anda.

Elering on esitanud kolm kirjalikku ettepanekut lepingu tingimuste osas ja on valmis kõnelusi heas usus jätkama, et saavutada lähiajal kokkulepe. Mõistetamatu on teise poole motivatsioon, kui ta püüab tegelike läbirääkimiste asemel lahendada küsimust meedia vahendusel Eleringi süüdistades. Raske oleks näha, et selline strateegia võiks tuua tulemust lähemale. Venitamisena ei saa kuidagi käsitleda seda, kui Elering ei ole nõus ebamõistlike ja läbipaistmatu kulustruktuuriga tingimustega, mida eraettevõtjad küsivad. Lõpuks maksaks ebamõistlikult kõrge hinna kinni tarbija.

Eleringi eesmärk on arendada aasta lõpuks Eestis välja LNG vastuvõtu võimekus, et tagada varustuskindlus olukorras, kui peaksid katkema Vene torugaasi tarned Eestisse. Selleks tuleb rajada Eestisse haalamiskai ja toruühendus kai ning Eesti maagaasivõrgu vahele. LNG-terminalina toimiks lähiaastatel ujuvterminal, mis on kavas rentida koos Soome riigile kuuluva gaasivõrgu operaatori Gasgrid Finlandiga.

Reede hommikul kell 10 kogunevad Alexela ja Infortar koosolekule, kus otsustatakse, mis saab edasi. Heiti Hääl kinnitas Ärilehele, et laual on ka projektist loobumise võimalus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid