Euroopa Liidus on üha enam hakanud levima ärimudel, kus alla 3,5 t täismassiga kaaluvate kaubikutega konkureeritakse rahvusvahelisel kaubaveoturul koos suurte kaubaveokitega, kuna seni alla 3,5 t sõidukitele tegevusloa kohustus ei kehti. 21. maist laieneb tegevusloa kohustus ka üle 2,5 t lubatud täismassiga autodele või autorongidele, et tagada võrdne konkurents ning parandada teenuse kvaliteeti. Muudatus puudutab massi poolest peamiselt kaubikuid.

Kui ettevõtja pakub postivedu universaalteenusena, veab kahjustatud sõidukeid, meditsiinitooteid, -seadmeid või teeb oma kulul korraldatud veosevedu, on ettevõte tegevusloa nõudest vabastatud.

Samuti laieneb 21. maist üle 2,5 t täismassiga kaubikutele nõue tuua veoettevõtjal enda rahvusvahelistel vedudel kasutatavad sõidukid vähemalt iga kaheksa nädala jooksul tagasi ettevõtte asukohariiki alates sealt lahkumisest. Sama nõue juba kehtib rahvusvahelistel vedudel osalevatele üle 3,5 t suurima lubatud täismassiga kaubaveokitele ja reisijateveo bussidele. „Seda nõuet on Euroopas põhjendatud vajadusega võidelda nn „varifirmade" nähtuse vastu, kuid praktikas lõhub see Euroopa ühtset turgu, pannes EL-i ääremaad ebavõrdsesse olukorda ning see ei ole ka kooskõlas Euroopa rohepoliitikaga," sõnas transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Tagasipöördumisnõude tühistamiseks on Eesti koos 7 liikmesriigiga pöördunud Euroopa Kohtusse. Seni, kui kohus ei ole sõiduki tagasipöördumise nõuet tühistanud või peatanud, tuleb kõigil ettevõtetel tagasipöördumise nõuet täita.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid