Riigisektori autod 2014. aastal Sõidukeid kokku Makstud erisoodustus Kontroll Hüvitatud isiklikud sõidud Märgistus Isikliku auto hüvitis
Asutus Arv Kulud (t) Arv Summa Päevik GPS Isikuid Summa Arv Isikuid Summa
Siseministeerium 6 98 3 4724 4 0 0 0 0 0 0
Politsei- ja Piirivalveamet 794 6888 0 0 0 13 13 1093 357 120 32564
Päästeamet 198 4401 0 0 198 6 0 0 198 40 54365
Sisekaitseakadeemia 51 292 1 2099 0 0 0 0 46 13 8799
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 20 121 0 0 20 0 0 0 19 2 228
Häirekeskus 3 0 0 0 3 0 0 0 3 7 7073
Maavalitsused 48 590 0 0 43 2 0 0 30 206 105352
Siseministeeriumi haldusala kokku: 1120 12390 4 6823 268 21 13 1093 653 388 208381
Kaitseministeerium 9 88.9 3 6125 9 0 0 0 0 2 2212
Kaitsevägi 180 2521.8 33.5 70345 180 0 0 0 147 57 14206
Kaitseliit 265 1078.6 0 0 265 0 0 0 230 115 50441
Kaitseressursside Amet 7 62.3 1 2100 7 0 0 0 0 13 5569
Eesti Sõjamuuseum 1 5.2 0 0 1 0 0 0 0 4 2324
Seli Tervisekeskus 4 23 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Kaitseministeeriumi haldusala kokku: 466 3779.8 37.5 78570 466 0 0 0 377 191 74752
Põllumajandusministeerium 12 111 2 6144 10 0 0 0 0 25 38527
Põllumajandusamet 75 379.1 1 3072 74 0 0 0 0 0 0
Veterinaar- ja Toiduamet 127 487.1 21 71168 106 0 0 0 0 9 6311
PRIA 73 284.3 23 7660 72 0 25 7917 0 17 43543
Jõudluskontrolli Keskus 13 55.2 10 2762 13 0 2 43 0 2 205
Eesti Taimekasvatuse Instituut 22 65.7 2 119 22 0 8 1713 0 27 8839
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 6 41.7 2 6144 4 0 4 248 0 1 176
Põllumajandusuuringute Keskus 22 91.3 3 6298 19 0 0 0 0 20 18486
Maamajanduse Infokeskus 4 34.8 1 175 4 0 0 0 0 7 9904
Eesti Piimandusmuuseum 1 5 0 0 1 0 0 0 0 2 3840
Eesti Põllumajandusmuuseum 2 5.7 0 0 2 0 0 0 1 3 512
C. R. Jakobsoni Talumuuseum 4 26.9 0 0 4 0 0 0 0 1 2328
Põllumajandusministeeriumi haldusala kokku: 361 1587.8 65 103542 331 0 39 9921 1 114 132671
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 6 52.7 5 7874 3 0 1 160 0 33 53739
Konkurentsiamet 4 28.9 4 8574 1 0 0 0 0 6 4832
Lennuamet 4 22 1 2100 3 0 0 0 0 0 0
Maanteeamet 199 1000.4 43 70520 43 43   4855 81 46 31878
Riigi Infosüsteemide Amet 5 58.4 4 8399 1 0   115 0 17 33261
Tarbijakaitseamet 6 24 1 2100 5 0 0 0 0 10 1057
Tehnilise Järelevalve Amet 24 67.3 4 8399 20 0 0 0 0 0 0
Veeteede Amet 58 387.4 32 62645 58 0 32 213 0 21 22997
MKM haldusala kokku: 306 1641.1 94 170611 134 43 33 5343 81 133 147764
Keskkonnaministeerium 5 42.3 1 3072 0 0 0 0 1 30 71480
Keskkonnaamet 138 789.6 15 18646 138 51 0 0 0 90 210547
Maa-amet 29 143.9 7 7544 26 0 0 0 0 19 9550
Keskkonnainspektsioon 28 44.7 0 0 28 28 0 0 26 38 106458
Keskkonnaagentuur 31 177.3 4 8324 31 31 0 0 31 12 29933
Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus 3 13.5 0 0 0 3 0 0 0 8 4113
Loodusmuuseum 1 5.6 0 0 0 0 0 0 0 5 1672
Keskkonnaministeeriumi haldusala kokku: 235 1216.9 27 37586 223 113 0 0 58 202 433753
Rahandusministeerium 5 43 3 6300 0 0 0 0 0 0 0
Maksu- ja Tolliamet 124 776.2 1 2100 0 0 0 0 5 85 39851
Statistikaamet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 118898
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2912
Riigi Tugiteenuste Keskus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1862
Rahandusministeeriumi haldusala kokku: 129 819.2 4 8400 0 0 0 0 5 200 163523
Välisministeerium ja välisesindused kokku: 94 499.9 0 0 0 0 0 0 0 13 2751
Justiitsministeerium 4 66.5 2 4200 0 0 0 0 0 45 6110
Patendiamet 1 10.7 0 0 0 0 0 0 0 3 252
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 5 5.3 0 0 0 0 0 0 0 4 1620
Andmekaitse Inspektsioon 1 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokuratuur 20 121.5 0 0 0 0 0 0 0 20 1950
Registrite ja Infosüsteemide Keskus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26492
Tartu Ringkonnakohus 2 13.6 0 0 0 0 0 0 0 4 1497
Tartu Halduskohus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tallinna Ringkonnakohus 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 576
Pärnu Maakohus 7 60.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartu Maakohus 1 16.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1190
Viru Maakohus 5 49.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1965
Harju Maakohus 3 13.1 0 0 0 0 0 0 0 2 768
Harku ja Murru Vangla 4 38.1 0 0 0 0 0 0 1 5 3297
Viru Vangla 7 52 0 0 0 0 0 0 1 8 4674
Tartu Vangla 8 54.3 0 0 0 0 0 0 2 19 6672
Tallinna Vangla 15 130.1 0 0 0 0 0 0 4 15 6819
Justiitsministeeriumi haldusala kokku: 84 647.4 2 4200 0 0 0 0 8 159 63882
Sotsiaalministeerium 5 54.9 3   2 0 0 0 0 34 6396
Ravimiamet 6 27.7 3 6300 3 0 0 0 0 15 3825
Sotsiaalkindlustusamet 9 43.1 0 0 8 0 0 0 0 36 8161
Terviseamet 1   1 2100 1 0 1   0 22 13309
Tööinspektsioon 28   0 0 28 0 0 0 18 20 3102
Tervise Arengu Instituut 2 10.8 0 0 2 0 0 0 1 48 24040
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 4   0 0 4 0 0 0 2 32 5717
Riiklik lepitaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157
Soolise võrdõiguslikkuse volinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 297
Sotsiaalministeeriumi haldusala kokku: 50 136.5 7 8400 48 0 1 0 21 210 65004
Kultuuriministeerium 3 44.9 2 4200 1 0 0 0 0 10 13061
Muinsuskaitseamet 20 97.2 0 0 20 0 0 0 0 3 4028
Eesti Hoiuraamatukogu 2 2.4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Eesti Filharmoonia Kammerkoor 1 3.7 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eesti Lastekirjanduse Keskus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 512
Eesti Rahvakultuuri Keskus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6076
Võru Instituut 1 4.6 0 0 1 0 0 0 1 9 4883
Eesti Ajaloomuuseum 1 2.2 0 0 1 0 0 0 0 1 981
Eesti Arhitektuurimuuseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73
Eesti Kunstimuuseum 3 19.9 0 0 3 2 0 0 0 8 3013
Eesti Meremuuseum 1 6.8 1 1750 1 0 0 0 0 20 3537
Eesti Rahva Muuseum 1 6.8 0 0 1 0 0 0 1 1 2047
Eesti Spordimuuseum 1 5.5 0 0 1 0 0 0 0 2 1720
Eesti Tarbekunsti- ja Disanimuuseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 768
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 1 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Harjumaa Muuseum 1 0.7 0 0 1 0 0 0 0 2 1505
Kreutzwaldi muuseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palamuse O. Lutsu kihelkonnamuuseum 2 7.6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Põlva Talurahvamuuseum 1 3.1 0 0 1 0 0 0 0 4 703
Pärnu Muuseum 1 7.2 0 0 1 0 0 0 0 1 64
Rannarootsi Muuseum 2 2 0 0 2 0 0 0 2 5 1664
Saaremaa Muuseum 2 4.9 0 0 2 0 0 0 0 1 320
Tartu Kunstimuuseum 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Valga Muuseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viljandi Muuseum 1 2.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kultuuriministeeriumi haldusala kokku: 47 233.3 3 5950 45 2 0 0 5 82 44955
Haridus- ja Teadusministeerium 14 128.6 0 0 14 0 6 5324 0 17 31417
Keeleinspektsioon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4930
Eesti Noorsootöö Keskus 1 10.8 1 2100 0 0 0 0 0 3 2228
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala kokku: 15 139.4 1 2100 14 0 6 5324 0 28 38575
KÕIK KOKKU: 2907 23091.3 244.5 426182 1529 179 92 21681 1209 1720 1376011