Muna õpetab kana? Mida on suurettevõttel õppida alustavalt iduettevõttelt/start-up’ilt?


Muna õpetab kana? Mida on suurettevõttel õppida alustavalt iduettevõttelt/<em>start-up</em>’ilt?
Erakogu

Digitaalsed lahendused on tulnud, et jääda ja hakkavad järk-järgult muutma elu meie ümber. Ettevõtted, kes seda teistest varem mõistavad, võidavad endale aega harjumiseks ja muudatuste enda tingimustel ellu viimiseks. Ülejäänutel ei jää üle muud, kui proovida hiljem sammu pidada. Elisa tooteturunduse osakonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul aitab koostöö noorte ettevõtjatega, kes ei küsi enam „miks?“, vaid „millal ja kuidas?“, seda reaalsust selgemini näha ja ka enda ettevõtte kontekstis lahti mõtestada.

“Elisale on koostöö MARKUSe projektiga andnud võrratult selge ja kiire pildi, millega praeguses digitaalses maailmas klientidega suheldes arvestada. Oleme saanud väikesel katseplatsil inimesed väga avatult rääkima oma hirmudest ja ka sellest, milliseid tooteid/teenuseid nad enim ootaksid ning milleks praegu veel kindlasti valmis ei olda. See on andnud meie tootearendusele väga väärtusliku sisendi ja palju mõtteid järgmiste teenuste osas,“ võtab Mailiis koostöö kasulikkuse iduettevõttega kokku.

Teiselt poolt saab tohutu kasu koostööst ka alustav ettevõte, kellele on väga oluline võimalikult kiiresti oma toodet kliendiga suheldes valideerida ja tagasiside toel parandada. Isikutuvastuslahendus MARKUS on iduettevõtte MINDTITANi esimene tooteprojekt ja koostöö Elisaga on neil aidanud oma toodet efektiivsemaks muuta juba arendamise käigus. Koostöö Elisa ja MINDTITANi vahel sai alguse Ajujahi konkursilt ja praegu on MARKUSe isikutuvastussüüsteem valitud seitsme parima äriidee hulka.

Seotud lood:

MARKUSe isikutuvastuseksperdi Markus Lippuse sõnul ei ole oluline mitte ainult, kui hästi toode töötab, vaid ka see, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. "Koostöö käigus oli meil võimalus saada tagasisidet nii selle kohta, kui täpne on meie tehnoloogia, kui ka selle, milline on meelestatus sellise süsteemi suhtes. Tagasiside võimaldas meil mitte ainult oma süsteeme paremaks ja usaldusväärsemaks edasi arendada, aga tegi ka selgeks, kui vastuvõtlikud on inimesed sellistele teenustele ja milliste sammudega saaks kõhklusi vähendada,“ sõnas Lippus.

Levinud viga on, et noor ettevõte tuleb turule tootega, mis on piinlikkuseni lihvitud ja alles siis selgub, et enne toote/teenuse lõplikku valmimist jäi põhjalikult selgeks tegemata kliendi reaalne vajadus. Sellised varajased koostööprojektid aitavad alustavatel start-up’idel aegsasti selgeks teha, mis töötab ja mis mitte ning kuidas oma tootele edu kindlustada.