Saue vald annab Ajujahil välja kaks eriauhinda


Saue vald annab Ajujahil välja kaks eriauhinda
Ajujaht

Saue uus ühendvald, kuhu kuuluvad praegused Saue linna, Nissi, Kernu ja Saue valla elanikud, alustas koostööd Ajujahiga. Saue vallavanem Andres Laisa sõnul peavad kohalikel omavalitsustel olema konkreetsed hoovad alustavate ettevõtete toetamiseks.

“Ajujahi kaudu suuname omavalitsuse vahendeid nendesse ühiskondlikesse muutustusse, mida kogukonnana oluliseks peame. Ajujahilt on saanud tuule tiibadesse mitmed maamajandusele uut tähendust andvad algatused. Mikroettevõtetest võib tuua välja Saue vallas tegutseva HoneyPoweri. Parimaks näiteks võib pidada kolm aastat tagasi Ajujahi võitnud Timbeteri, mis ekspordib toodet nii Leetu kui ka Uus-Meremaale. Tahaksime näha, et uue Saue ühendvalla territooriumil elavad inimesed paneksid pead tööle ning mõtleksid samuti välja midagi sellist, millega saaks rikastada ülejäänud maailma siitsamast Saue vallast,” rääkis ta.

Eriauhind naistele ja maamajandajatele

Saue valla eriauhind Maa+ antakse parimale kohalikule maamajandusliku ideega meeskonnale. Auhinna väärtus on 2000 €. Sellele eriauhinnale kandideerivad meeskonnad, mille idee-esitajaks on Saue valla, Saue linna, Kernu valla või Nissi valla elanik (toim – kuna haldusreform realiseerub Ajujahi konkursi jooksul, tuleb registreerimisel idee esitamise vormis märkida elukohaks vastavalt Saue linn, Saue vald, Kernu vald või Nissi vald).

Ühtlasi annab Saue vald eriauhinna #Kersti parimale naisjuhiga meeskonnale. Eriauhinna väärtus on 3000 €. Sellele kandideerivad kõik Ajujahil osalevad tiimid, mille idee esitajaks ja asutajaks või kaasasutajaks on naine. Laisk rääkis, et ettevõtlikke naisi tuleb ühiskonnas rohkem väärtustada.

Ettevõtlike naiste hulk peab kasvama

“Kõrgharidusega naisi on ühiskonnas oluliselt rohkem kui mehi. 30–34-aastaste seas on kõrgharidusega naisi koguni 52,4 protsenti. Kõrgharidusega mehi on samas vanusegrupis 38,8 protsenti. Samal ajal näeme, et naisettevõtjaid on endiselt vähem kui meesettevõtjaid. See vastuolu peegeldub ka Ajujahi statistikas – meessoost eestvedajaga tiime on kaks korda rohkem kui naissoost eestvedajaga. Arvestades, et naiste hariduslik taust on meestest tugevam, siis tuleks julgustada naisi ettevõtlusega alustama. Tarkadest juhtidest on alati puudus,” rääkis ta.

Ajujahi auhinnafond on 60 000 eurot. Ideid oodatakse 29. oktoobrini. Osalema on oodatud kõik – nii kooliõpilased, tudengid, tööturul kanda kinnitanud inimesed kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil. Kümne hooaja vältel on Ajujahile esitatud üle nelja tuhande idee. Ajujahi osalejate keskmine vanus on 30 eluaastat. Ajujahi kohta saab rohkem infot siit ja idee saab esitada siin.