SEB rajab ettevõtetele innovatsioonikeskuse


SEB rajab ettevõtetele innovatsioonikeskuse
Erakogu

SEB rajab panga Tallinnas asuvasse peamajja innovatsioonikeskuse, kus ettevõtted saavad katsetada uusi kasvumudeleid, mis aitavad neil konkurentidest kiiremini kasvada. Innovatsioonikeskuse eesmärgiks on tuua start-up’ide maailmas tõestanud meetodid traditsioonilistesse ettevõtetesse, et viia uuendusi ellu kordades kiiremini, kui see hetkel toimub. SEB peamajja loodava innovatsioonikeskuse idee on tuua kokku ettevõtted, kes soovivad enda arenguteel sammu edasi astuda ja erinevaid lahendusi katsetades selleks parima tee leida.

SEB juhatuse esimees Allan Parik ütles, et Eesti ettevõtjad investeerivad oma tegevusse enam kui Euroopa kolleegid, samas suudavad mõned Eestist kesisemate investeeringutega riigid oma tootlikkust paremini kasvatada. „Eesti ettevõtete investeeringud on olnud languses alates 2013. aasta algusest ja võib-olla just seetõttu, et ettevõtted ei leia valdkondi, kuhu investeerimine aitaks kiiremini kasvada. SEB loodava keskuse pikem eesmärk on otsida süstemaatiliselt ja pidevalt meie klientide äritegevuses kohti, mille arendamine võiks kaasa tuua kasumlikkuse hüppelise kasvu,” lisas ta.

Keskuse tuumaks on programm, mis aitab tegutsevatel ettevõtetel jõuda plaanini, kuidas juba kolme kuni kuue kuu perspektiivis enda äriga samm edasi astuda. Kõige aluseks on ambitsioon realistlike eesmärkide kohta, sest oma võimaluste alahindamine on Eesti majandusarengu üks kitsaskohti.