Start-up'iliku töömeetodi märksõnad: ajafaktor ja kontrollitud kaos


<em>Start-up</em>'iliku töömeetodi märksõnad: ajafaktor ja kontrollitud kaos
Erakogu

Start-up`ilik mõtteviis suurettevõttes? See pole ju võimalik! Või siiski? Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli kirjutab, miks tasub ettevõtluses ideede inkubeerimist ja vaba mõttelendu rakendada.

Igapäevatöö kontekstis avaldub start-up`ilik mõtteviis Elisa näitel ennekõike selles, kuidas me töötame ehk millised on me töövõtted. Lihtsustatult öeldes on start-up`ilikkus töövõte ja lähenemisviis, mis seab eesmärgiks töö sisu ja tulemused ega lase headel ideedel takerduda protsessiraamistikku.

Täna inkubeerime Elisas julgelt erinevaid ideid ja tegutseme kiirendatud tempos selleks, et idee jõuaks otsustusprotsessi ja seejärel juba testimisse. Kiirus on seda olulisem, et alles testfaasis selgub lõplik tõde idee elujõulisusest.

Aeg ja kriitikameel kui õnnestumise faktorid

Start-up maailmas on seega üks peamisi märksõnu ajafaktor ja seda mitmes tähenduses. Ühelt poolt on oluline ajastada teenuse ja toote turule toomine — kuid see kehtib justkui sõltumata eelnenud töömetoodikast ja valdkonnast.

Ennekõike on aga oluline, et hea idee ei takerduks reeglistiku ega inimeste taha, vaid saaks kiiresti valideeritud ja realiseeritud. Et konkurents on telekomi valdkonnas tugev ning kliendi ootused kõrged, oleme Elisas läinud start-up`ilikkuse teed — et leida uued ja toimuvad lahendused kiiresti.

Seotud lood:

Töötempo üksi siiski häid tulemusi ei tooda. Kui ideid on palju ja aeg arvel, aitab õigeid ideid välja noppida aus kriitikameel. Start-up-meetod tähendab ideede kaitsmist, millest võib mõelda ka kui esmasest ettevõttesisesest testfaasist. Kui sa oma meeskonda veenda ei suuda, tasub ringi mõelda kas idee või argumendid.

Meeskonna olulisus

Ja siinkohal tulebki mängu meeskond. Tiim, kes uute ideede ja suundadega tegeleb, peab omama laia spektrit kompetentse ning olema ka tunnetuslikult ühel lainel. Peale selle peab meekonnal olema luba eksida.

Elisas valitseb vigadest õppimise kultuur. Kui risk on karistatav, viib see endaga paratamatult ka innovaatilisuse. Tegutsedes start-up-meelelaadis, on eksimine inimlik, kuna lubab lendu ka kõige hullumeelsemad ideed. Seetõttu puutume tihti kokku teemadega, mida varem pole lähedalt näinud. Kui eksimisvõimalus keelata, siis ei juleta ka mõttel lennata lasta. Ja kui mõte lennata ei saa, kust siis üldse uued ideed tulla saavad?

Meeskonna osatähtsus kasvab ses valguses üha enam. Et mõttelennuga tekkivate ideede ja nendega võetud riskidega ettevõttele elulist ohtu ei kaasneks, on oluline kaasata meeskonda erinevaid pädevusi kandvaid inimesi ning neid nende oskustes-teadmistes usaldada.

Kontrollitud kaos kui edu valem

Võrreldes klassikaliste juhtimisteooriatega iseloomustab start-up'i töömalli enim vast kirjeldus kontrollitud kaosest, kuid seda kõige paremas mõttes ja siiski koos mõningaste tugipunktidega. Töövõtted, mis ei võimalda mustritesse kinni jäämist, toimivad hästi juhul, kui töö on eesmärgistatud, tulemused silme ees ning meeskonnal lisaks valmidusele ideid kaaluda ka varuks annus elutervet kriitikameelt. Ideede inkubeerimine omakorda on mõttevabaduses suunanäitajaks ja seeläbi kiirendiks heade mõtete realiseerumisele, milles käime läbi erinevad faasid ideemüügist katserühmani.

Ideed, mis sellise tööprotsessi tulemusel sõelale jäävad, ongi enamasti reaalselt kasutatavad ning omakorda uute ideede kandjateks. Ning veel enam — fookusgrupi kaudu turu testimine ei anna mitte pelgalt infot turu kohta, vaid ka reaalset sisendit uute võimalike lahenduste kasvatamiseks. Teisisõnu on tegemist ahelaga kõige paremas tähenduses.

Uute ideede leidmiseks otsib Elisa muuhulgas aktiivselt koostöövõimalusi ka erinevate tänaste start-up-ettevõtetega, kellega ühiselt klientidele lisaväärtust loovaid ideid ellu viia. Teisisõnu, oma kinganinadest tasub julgelt kaugemale vaadata, nii väldime oma mõttemustritesse kinni jäämist ja saame samal ajal anda noortele innukatele tegijatele võimaluse põnevate ideede teostamiseks.

Eeskuju loeb

Et iga uue meetodi juurutamine sõltub ennekõike juhtkonna meelsusest, tasub kõigi osapoolte veenmiseks õppida eeskujudelt. Elisa pole start-up`ilikkusega sugugi jalgratast leiutanud, vaid õppinud maailmatasemel suurettevõtetelt. Soovitan käia vaatamas, kuidas maailmas asju tehakse — Silicon Valley on vaid üks näide start-up'i maailmast, jälgida tasub tegijaid ka Hiinas ja Koreas. Külasta suurkorporatsioone, nagu Google või Facebook — ära karda end võrrelda suurte tegijatega. Sea latt teadlikult kõrgele, sest see on see, mis sinu lähteasendi määrab.

Alustada võib näiteks ka Ted-kõnede kuulamisest Youtube'i vahendusel. Külasta ka kodumaiseid start-up-üritusi, mida korraldavad Garage48 ja Lift99.

Ära unusta ka oma meeskonda kaasata. Jagage, usaldage ja riskige ning tooge võidud koju.