Rantelon OÜ – üks vähestest elektroonikatööstuse bränditoote tehastest Eestis, mida võiks teada iga tehnikahuviline


Rantelon OÜ – üks vähestest elektroonikatööstuse bränditoote tehastest Eestis, mida võiks teada iga tehnikahuviline
Rantelon

Rantelon OÜ on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis asutati 1995. aastal raadiosageduslike elektroonikaseadmete disainiks ja tootmiseks. Rantelon OÜ põhineb Eesti erakapitalil, mille käive oli eelmisel aastal 3,2 miljonit eurot.

Rantelon OÜ kuulub ka Eesti Elektroonikatööstuse Liitu. Ettevõtte tegemisi tutvustas lähemalt arendusdirektor Andres Taklaja.

Millega täpsemalt tegeleb Rantelon OÜ?

„Rantelon OÜ põhitoodeteks on raadiosageduslikud ja eriotstarbelised elektroonikaseadmed. Pakume peamiselt ettevõtte enda poolt välja töötatud tooteid, mistõttu suudame kiiresti ja paindlikult reageerida turu nõudluse muutustele. Toodame TETRA ja LTE leviala parandavaid repiitereid nii kohalikule- kui ka välisturule. Kaasaegsete mõõteriistade ja kogenud inseneride kaasabil pakume toodetud seadmetele ka häälestuse ja lõppkontrolli teenust. Lisaks disainime ja valmistame tellija tellitud tootele korpuseid ja antenne. Omame suurt kogemust raadiosageduslike seadmete prototüüpide valmistamisel,“ tutvustab Taklaja ettevõtte tegevusi.

Andres Taklaja, Rantelon OÜ arendusdirektor. Rantelon
Seotud lood:

„Alates 2003. aastast on Rantelon OÜ osalenud kaitsealastes väljatöötlustes ja valmistanud välismissioonide tarvis segajaid raadioteel õhitavate pommide trigersignaali blokeerimiseks. Arendame pidevalt oma tooteid ja erinevaid raadioeetri monitoorimise ja segamise seadmeid, mis on rakendatavad nii militaar- kui tsiviileesmärkidel. Näiteks on meie tootevalikusse lisandunud tsiviilkasutuses olevate droonide avastajad ja segajad,“ lisab ta.

Rantelon OÜ teeb märgatavas hulgas allhangetena suurtele tehastele välismaal, näiteks tehakse koostööd robotite valmistajatega. 2018. aastal oli Rantelon OÜ ekspordi osatähtsus kogukäibest 80%.

Millised on ettevõtte põhiväärtused?

„Rantelon OÜ põhiväärtuseks on kiire reageerimine nõudlusele ning töökindlad ja kaasaegsed tehnilised lahendused. Selleks on meil olemas tõhusad disaini- ja prototüüpimise vahendid ning väikeseeriaks kohaldatud kiire koosteprotsess. Tegeleme pidevalt tootearendustööga ja täiendame jätkuvalt oma tootevalikut. Näiteks oleme laiendanud oma raadiosageduslike võimsusvõimendite disaini ja valmistamise võimsusteni 1KW ning raadioseadmetes on kasutusele võtnud tehisintelligentsi tehnoloogiad. Teeme umbes 20 tootearendust aastas, et uuendada vanu tooteid ja tekitada uusi. Meie 40 töötajast on 14 insener-konstruktorid,“ ütleb Taklaja.

Kes on ettevõtte peamised kliendid?

„Meie peamised võtmekliendid on telekommunikatsiooni ettevõtted, välisklientidest võib nimetada Exfo OY ja Jakob Hatteland Computer SP. Viimane viis läbi ka meie kui allhankija auditeerimise, mis läks väga edukalt. Lisaks oma toodete valmistamisele ja edasimüüjate kaudu müümisele, teeme allhankena koosööd ka suurte välismaa tehastega ning ka välismaiste robotivalmistajatega,“ lisab Taklaja.

Rantelon

Millised on tulevikuplaanid?

„Järgnevate aastate eesmärk on säilitada ja võimalusel kasvatada ekspordi osakaalu ning teha täiendavaid investeeringuid põhivarasse kaasaegsete seadmete näol. Plaan on uuendada ja kaasajastada ettevõtte kodulehte, et paremini eksponeerida meie tooteid ja ettevõtte võimekust. Oleme koostanud ka plaani töö efektiivsuse tõstmiseks kõigis ettevõtte sektorites. Samuti plaanime renoveerida uued tootmishooned,“ kirjeldab Taklaja ettevõtte plaane.

Kuidas kasutab ettevõte „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust?

„„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnustus on meil nähtaval Rantelon OÜ kodulehel ja reklaamidel. See kajastab meie usaldusväärsust ning on tunda, et uute kontaktide loomisel on klient selle infoga kodulehel tutvunud,“ lisab lõpetuseks Rantelon OÜ arendusdirekor Andres Taklaja.

2016. aastal alustas Rantelon koostööd klastriprojektiga "ESTRONICS", mis toimus perioodil 01.01.2016-31.12.2018. Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, mille liikmetel on sarnased majandushuvid ja kes soovivad ühiselt arendada koostööd rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

Klastriprojekti EU49334 tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest vastavalt Ettevõtlusministri 15.05.2015 määrusele nr 46 “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord”. 2018. aasta lõpus lõppes klastriprojekt edukalt.