ERIAL jääb ka COVID-19 pandeemia ajal usaldusväärseks finantspartneriks


ERIAL jääb ka COVID-19 pandeemia ajal usaldusväärseks finantspartneriks
Фото: ERIAL

Võttes arvesse riigis ja maailmas koroonaviiruse COVID-19 pandeemiast tulenevat uut reaalsust, saab ERIAL kinnitada täie vastutustundega ja endale võetud rahalisi kohustusi täites, et hoiu-laenuühistu ERIAL jääb oma liikmetele, klientidele ning partneritele usaldusväärseks finantspartneriks.

Oleme otsustanud Eestis erakorralise seisukorra väljakuulutamise hetkest alates oma teenindusbüroosid mitte sulgeda, vaid jätkata oma tegevust, pakkudes kõiki ERIAL-i teenuseid ja finantstooteid, samuti täites täies mahus kõiki meie võetud finantskohustusi, lähtudes ettevõtte, ühiskonna ning riigi pikaajalistest arenguhuvidest.

Seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga Eestis ja valitsuse vastu võetud määrustega oleme hoolitsenud oma liikmete, klientide ja töötajate tervise eest. Oleme rakendanud oma esindustes kõiki ettevaatusabinõusid ja teeme seda ka edaspidi: kasutame individuaalseid kaitsemeetmeid ja desinfitseerime pindu. Meie ruumid vastavad kõigile vajalikele nõuetele ja võimaldavad kahemeetrise distantsi hoidmise nõudest kinni pidada.

Kõik see sai võimalikuks tänu ERIAL-i spetsialistidele, kes tunnevad suurepäraselt oma tegevusvaldkonda ning kellel on püstitatud ülesannete lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Nad täiustavad pidevalt oma teadmisi-oskusi ja on muudatusteks valmis. Avaldame sügavat tänu teile kõigile ja ütleme aitäh kogu ERIAL-i meeskonnale.

Seotud lood:

Tormilist arengutempot arvesse võttes on ERIAL kõige nüüdisaegsem hoiu-laenuühistu Eestis. Vastupidiselt kõigile teadaolevatele hoiu-laenuühistute tööpõhimõtetele püüab ERIAL järgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi, tänu millele saab kõiki ERIAL-i teenuseid kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka kaugteel, mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu internetis. Kui lähete meie kodulehele www.erial.ee, siis saate ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abiga kasutada kõiki ERIAL-i teenuseid ja finantstooteid kodust lahkumata.

ERIAL: kus, kuidas ja millisel viisil on kõige parem raha hoida?


Majandus- ja poliitilistest kriisidest on saanud juba harjumuspärane osa tegelikkusest. Hoiu-laenuühistu ERIAL jälgib hetkeolukorda riigis ja maailmas, analüüsib saabuvat teavet ning reageerib olukorrale kiiresti. Võib ühemõtteliselt öelda, et ei ole vaja karta meedias ilmuvat teavet, mis käsitleb inflatsiooni ja kriisi.

Hoiustamine kriisi ajal

Tänu ERIAL-i välja töötatud finantsstrateegiale, mis tugineb rahvaliku rahastamise süsteemi efektiivsetele põhimõtetele ning riskijuhtimissüsteemile, mida rakendatakse laenude ja investeeringute tagasimaksmise tagamiseks, garanteeritakse kõikidele hoiu-laenuühistu ERIAL liikmetele mitte ainult hoiuste turvalisuse kõrge tase, vaid ka võimalus saada hoiustelt stabiilseid intressimakseid, mis on täiendavaks passiivseks sissetulekuks. Tuletame meelde, et passiivne sissetulek on raha, mis laekub olenemata teie vanusest ja tööhõivest teie arvelduskontole regulaarselt näiteks hoiu-laenuühistu ERIAL hoiuselt.

Rahvaalgatus on suur jõud

Kuidas säästa ja suurendada raha hulka, sealhulgas inflatsiooni ka kriisi ajal? See on küsimus, mis huvitab kõiki. Maailma ajalooline kogemus näitab ühemõtteliselt, et majanduskriisi ajal suutsid kõige paremini vastu pidada just rahvaalgatusena sündinud rahaühistud ja ühistupangad. Need kasvavad jätkuvalt, on edukad, investeerivad ja teenivad kohusetundlikult oma liikmeid ning kliente.

Rahvalikud rahaühistud

Rahvaalgatusena sündinud rahaühistud on demokraatliku ühiskonna põhiinstitutsioonid ja mikroökonoomika mootorid. Rahvalike rahaühistute institutsioon võimaldab igal rahaühistu liikmel olla kindel, et neile tagatakse usaldusväärne tugi. Oleme Eestis loonud eduka, rahvaalgatusena sündinud hoiu-laenuühistu ERIAL, mis teenindab kohusetundlikult kogu riigi elanikke ja tegeleb tõelise ühiskondliku tegevusega.

ERIAL-i tööpõhimõtted


Rahvaalgatusena sündinud ERIAL-i tööpõhimõte on üsna lihtne: kõik rahaühistu ERIAL liikmed kuuluvad samasse meeskonda ning viivad ellu ja edendavad Eestis rahvaliku rahastamise süsteemi. Võite vallutada kõik tipud, kui teil on mõttekaaslasi, keda ühendab ühine väärtuste süsteem. Just seepärast on meie organisatsiooni peamine väärtus selle liikmed, kliendid, partnerid ja töötajad, kes on oma ala tõelised professionaalid.

Hoiu-laenuühistu ERIAL loodi eesmärgiga ühendada erineva vanusekategooria ja sotsiaalse staatusega inimesed, et parandada nende majanduslikku olukorda, tõsta elatustaset ja tagada asjatundlik finantsjuhtimine. Hoiu-laenuühistu ERIAL on Eesti kapitalil põhinev finantseerimisasutus. Meie tegevus on finantsteenuste osutamine selle liikmeks olevatele era- ja juriidilistele isikutele, samuti nende säästude hoiustamine ja suurendamine.

ERIAL-i pädev finantspoliitika võimaldab teil isegi kriisiolukordades turvaliselt raha koguda, välistades otsesed riskid, mis lubab alati ja stabiilselt maksta intressi suure tootlusega hoiustelt.

Hoiu-laenuühistu ERIAL eelised


Kõrge tootlusprotsendiga usaldusväärsed hoiused

ERIAL-i hoiused – see on finantslahendus, mille korral saab tarbija valida endale sobiva hoiuse, lähtudes oma rahalistest eelistustest ja iga hoiuse tingimustest.

Kõrgeim hoiuste intressimäär Eestis

See sai võimalikuks tänu ERIAL-i finants- ja investeerimisstrateegiale ning tasakaalustatud analüüsi-ja riskihindamissüsteemile.

Edukas finantsjuhtimise kogemus

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, investeerides aktivatesse, mis tagavad vahendite kõrge säilimistaseme ja suure kasumlikkuse.

Usaldusväärsus

ERIAL-i hoiuste kõrge säilimistase tagatakse tõhusate rahastamispõhimõtete ja laenude tagasimaksmise tagamiseks kasutatava riskijuhtimissüsteemiga.

Kvaliteetne klienditeenindus

Anname oma klientidele usu homsesse päeva. Teeme nende elu paremaks, aidates neil oma plaanid ja unistused ellu viia.

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Vastupidiselt kõigile teadaolevatele hoiu-laenuühistute tööpõhimõtetele üritab ERIAL järgida suundumusi infotehnoloogia valdkonnas. ERIAL-i teenuseid saab kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka internetis, mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Seega saab ID-kaardi või mobiil-ID abiga kasutada kodust lahkumata kõiki ERIAL-i teenuseid ja finantstooteid kodulehel www.erial.ee.

Hoiu-laenuühistu ERIAL missioon

Meie missioon määratleb ERIAL-i tegevuse mõtte ja sisu, rõhutades ettevõtte olulist rolli Eesti majanduses. Meie liikmed ja kliendid, nende vajadused, unistused ning eesmärgid – see ongi see vundament, millele ERIAL kui organisatsioon oma töö rajab. Me seame endale ambitsioonika eesmärgi – saada üheks parimaks finantsettevõtteks Eestis.

Kogu täiendava teabe hoiu-laenuühistu ERIAL pakutavate teenuste kohta leiate meie kodulehelt www.erial.ee. Vajaduse korral pöörduge meie spetsialistide poole telefonidel (+372) 668 4210 ja (+372) 615 0072 või kirjutage meie e-posti aadressil klienditugi@erial.ee.

Me usume!

ERIALloome üheskoos rahvaliku rahastamise!

Tähelepanu! See on finantsteenuse reklaam. Teenust osutab hoiu-laenuühistu ERIAL, litsents FFA000232. Palume teil tutvuda enne lepingu sõlmimist finantsteenuse tingimustega, mis on avaldatud meie kodulehel www.erial.ee. Vajaduse korral pidage nõu meie spetsialistidega telefonil (+372) 615 0072. Muu hulgas saate vastused küsimustele, mis puudutavad teid huvitava laenutoote kulukuse määra.