Nordecon kasvatas kasumit

 (2)
Tallinn-Tartu maantee uue lõigu avamine
Tallinn-Tartu maantee uue lõigu avamineFoto: Andres Putting

Nordeconi investoreid enim huvitav kolmanda kvartali kasuminumber ehk emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa koondkasumist kasvas aastaga 5,4 protsenti, 2,8 miljoni euroni.

Käive kasvas ligi 16 protsenti, 71,8 miljoni euroni.

„Nordeconi müügitulule prognoosime aastavõrdluses 5,6 protsendist kasvu 65,4 miljoni euroni, mida toetab Nordeconi tellimusteraamatu tugev kasv viimase kahe kvartali jooksul (I kv aastavõrdluses kasv 18,7%, II kv 36,6%),“ ütles LHV maaklertegevuse nooremanalüütik Siim Näks. „Tiheda konkurentsi ja kasvavate ehituse sisendhindade tõttu usume, et Nordeconi kasumlikkus jääb madalaks. Puhaskasumi prognoos on miljon miljonit eurot.“

Kui rajatiste segmendi teostamata tööde portfell on pikalt tuginenud valdavalt teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, siis aruandeperioodi lõpu seisuga on segmendisisene jaotus oluliselt muutunud. Ligikaudu poole rajatiste portfellist moodustab muude rajatiste maht, millest omakorda märkimisväärne osa on kolmandas kvartalis sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamenti.

Teise poole moodustab teedeehituse ja -hoolduse alamsegment, millest suurima mahuga on 2019. aasta teises kvartalis sõlmitud leping Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööks ning Kaitseväe keskpolügooni sihtmärgiala teede ehitustööd. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.

Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Nordeconi juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes tegevusmahtude mõningast kasvu. Ettevõte juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi, teatas ettevõte börsile.