Swedbank Eesti kulud kasvasid tuludest kiiremini, kasum küündis pea 200 miljoni euroni

 (15)
swedbank
swedbankFoto: Kretel Kuusk

Swedbank Eesti tulud kasvasid läinud aastal aastaga viis protsenti, kusjuures nii palju kasvas nii puhas intressitulu kui ka puhas teenustasutulu.

Kokku kasvasid tulud 350,9 miljoni euroni. Kulud kasvasid samal ajal kümme protsenti, 118 miljoni euroni. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid kõrgenenud personalikulud, rahapesuvastase võitluse ja kliendi tundmise tugevdamise ning turunduse ja väliskonsultatsioonide kulud.

Kui tulemustasuga seotud personalikulud vähenesid 12 protsenti, siis muud personalikulud kasvasid 12 protsenti ja ulatusid 37 miljoni euroni.

Swedbank Eesti puhaskasum kahanes neli protsenti, 198,6 miljoni euroni.

Nii hoiuste kui laenude maht kasvas kuus protsenti. Panga laenuportfell ulatus aastalõpu seisuga 8,251 miljardi euroni ja hoiuste maht 8,979 miljardi euroni.

Laenukahjumite reservid suurenesid 1,9 miljoni euro võrra võrreldes reservide vähenemisega 14,8 miljoni võrra 2018 aastal.

„Oleme saanud aasta jooksul juurde uusi kliente ning jätkame aktiivset laenu andmist. Nii oleme eluasemelaenude turul näidanud suurepäraseid tulemusi, millele aitavad kaasa meie hea teenindus ja asjatundlikud nõuanded. Sel aastal soovime toetada inimeste ja ettevõtete säästmise ja investeerimisharjumuste tugevdamist ning selle toetamiseks tuleme välja uute toodetega,“ kommenteeris Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.