Uuring: Eesti noored on küll tublid kogujad, kuid kesised raha hoidjad

 (3)
Säästmine
SäästmineFoto: Bianca Mikovitš

Keskeltläbi pooled noortest kontrollivad oma kulutusi ja planeerivad suuremad ostud ette. Ligi 80% küsitletust koguvad raha regulaarsel, selgub SEB 18-25 aastaste Baltikumi noorte seas läbiviidud uuringust.

10% regulaarselt raha koguvatest noortest on tunnistanud, et on alustanud oma isikliku finantspuhvri loomist veel enne kooliminekut.

Uuring näitas samuti, et ligi kolmandik noortest (30%) kogub igal kuul rohkem kui sada eurot, samas kui umbes viiendik (21%) noori ei säästa üldse. Noorte seas, kes raha koguvad, on populaarsemad kogumisviisid pangakontole kogumine (36%) ning sularaha kõrvalepanemine (28%). Investeerimise teel kogumine on enim (8%) levinud nende seas, kes koguvad üle saja euro kuus. Kõige ebapopulaarsem (2%) on investeerimine noorte seas, kes panevad kõrvale väiksemaid summasid.

„Vaadates noorte finantskäitumise uuringu tulemusi, näeme, et primaarsed finantskirjaoskuse reeglid on neil hästi paigas: kulutused on kontrolli all, säästmine on saanud osaks rahakasutusrutiinist ning ka investeerimine hakkab võitma aina rohkem tähelepanu. Muret tekitab vaid see, et endiselt jätab üle 64% kogujatest oma säästud pangakontole ja/või paneb need kõrvale sularahas, mis kahjuks viib säästude väärtust iga aastaga alla. Eriti kehvad tulemused ootavad siin kõige tublimaid kogujaid, kellesse kasulik harjumus juurdus veel enne kooli või kooli ajal. Siinkohal on soovitus, nagu alati, üks: ettevõtlus, investeerimine ja raha panustamine enda haridusse ning oma tööturuväärtuse kasvatamisse on endiselt igati kohased sammud. Kogumine on igati tubli tegevus, kuid ainuüksi sularaha kõrvalepanemine ei garanteeri kogujale kindlat finantsedu,“ kommenteeris noorte kogumisharjumusi

Ainuüksi sularaha kõrvale panemine ei gaganteeri kogujale kindlat finantsedu.
Seotud lood:

.

Kõige sagedamini alustatakse noorte seas kogumist, kui on leitud töö (39%). Koolis käimise ajal hakkas raha koguma 30% noortest ning 17% noortest alustas sellega ülikoolis. Peamiste raha kogumise eesmärkidena toodi välja kodu ostmine (40%), reisimine (27%) ning auto soetamine (10%).

SEB noorte uuring korraldati 18- kuni 25-aastaste noorte seas 2019. aasta kevadel ja sellesse kaasati 604 noort inimest Eestist. Küsitlus korraldati veebikeskkonnas ning toimus paralleelselt ka Lätis ja Leedus.