Advokaat selgitab: kes vastutab ettevõtte eest, mille omanikfirma on äriregistris kustutatud

 (1)
Äriregister.
Äriregister.Foto: Kuvatõmmis

Kuidas suhtuda ettevõttesse, mille omanikfirma on äriregistri andmetel kustutatud. Kui ettevõte toimib, siis keegi justkui peaks selle omanik olema? Ja kes sellisel juhul ettevõtte eest vastutab?

Selgitab advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Heili Haabu:

Äriühingu kohustuste eest vastutab eelkõige äriühing ise. Teatud juhtudel, kui äriühingu vara on kohustuste täitmiseks ebapiisav, võivad vastutada ka juhtorganite liikmed.

Selline olukord tekib siis, kui juhatuse või nõukogu liikmed on oma kohustuste rikkumisega äriühingule kahju tekitanud.

Osaniku või aktsionäri vastutus äriühingu kohustuste eest piirdub reeglina vaid investeeringu suurusega vastavasse äriühingusse (sissemakse kapitali). Seda ületavas osas vastutavad osanikud või aktsionärid äriühingu kohustuste eest vaid erandlikel juhtudel:

  • juhatuse või nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel,
  • äriühingu kohustuste tagamisel (nt käenduslepingu alusel) või
  • süülisel kahju tekitamisel äriühingule, kaasosanikele või -aktsionäridele või kolmandatele isikutele (nt pahausksel majandusaasta aruande kinnitamata jätmisel, kasumi pahausksel suunamisel äriühingust välja vms).

Äriregistri andmed osaniku kohta võivad mõningatel juhtudel olla vananenud, kuid neil andmetel ei ole ka õigustloovat tähendust, st tegelik osanik tuleb selgitada osanike nimekirja alusel, mida peab äriühingu juhatus.