Kas renditöötajate tööohutuse eest vastutab rendiettevõte või siinne tööandja?

 (3)
Renditöötaja. Foto on illustratiivne.
Renditöötaja. Foto on illustratiivne.Foto: Sven Arbet

Üha rohkem töötab Eesti ettevõtetes renditöötajatena välismaalt tulnud töötajaid. Kes nende ohutuse eest vastutab? Kas nende tööandja st rendiettevõte?

Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant vastab portaalis Tööelu:

Renditöötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise korraldab kasutajaettevõte ehk see ettevõte, kus renditöötajad reaalselt tööle asuvad. Sisuliselt on kasutajaettevõte töökeskkonna osas tööandja rollis.

Tavaliste ehk mitte-renditöösuhete puhul peab tööandja tagama ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna ning valima töö tegemiseks ohutud ja nõuetelevastavad töövahendid. Samuti peab tööandja viima läbi riskianalüüsi. Renditöötajate kasutamise korral teeb seda kasutajaettevõte ehk see ettevõte, kelle juures tegelikult töötaja tööd teeb. Kuigi renditöö puhul on tegemist kolmepoolse töösuhtega ja tegelik tööandja on ju hoopis rendiettevõte, siis ei saa ta sisuliselt teha midagi selleks, et kasutajaettevõttes oleks näiteks toimiv ventilatsioonisüsteem või valitud ohutud töövahendid. Samuti ei saa rendiettevõte teha kasutajaettevõtte eest ära riskianalüüsi, sest neil ilmselgelt puuduvad vastavad teadmised.

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata renditöötajate juhendamisele, eriti sellele, et võõrkeelsed töötajad juhenditest ja tööjuhistest päriselt ka aru saaksid. Otsest kohustust juhendite tõlkimiseks seadusest ei tulene, kuid arvestada tuleks juhendamise eesmärgiga. Juhendamise eesmärk on anda töötajale infot selle kohta, kuidas ohutult töötada. Kui töötajale anda lugeda juhend või viia juhendamine läbi keeles, mida ta ei oska, ei ole sellel mitte mingit mõtet. Selleks, et juhendamine oleks asjakohane ja et juhendamise läbiviimist oleks võimalik hilisemalt ka tõendada, on mõistlik juhendid tõlkida keelde, milles tööandja (esindaja) või kasutajaettevõte ja töötaja omavahel suhtlevad. Ka tulemuslikku juhendamist saab läbi viia ainult kasutajaettevõte, sest kui töötajal tekib juhendi kohta küsimusi, ei pruugi rendiettevõte olla suuteline neile asjalikke vastuseid andma. Ammugi ei saa rendiettevõte viia läbi väljaõpet, seda peab korraldama kasutajaettevõte, kes määrab uuele renditöötajale väljaõpetajaks kogenud töötaja.

Seotud lood:

Kui renditöötajaga juhtub tööõnnetus, siis on selle uurimine kasutajaettevõtte ülesanne, sest keegi teine ei saa juhtumi asjaolusid välja selgitada. Aga põhjalik uurimine on üheks eelduseks, et samalaadseid õnnetusi rohkem selles töökeskkonnas ei toimuks.

Rendiettevõte ja kasutajaettevõte saavad eelnevalt kokku leppida, kes korraldab tervisekontrolli. Ehk siin peavad ettevõtted omavahel juba eelnevalt läbi rääkima, kelle kulul ja korraldusel renditöötajad töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli saadetakse. Kui otsustatakse, et seda teeb tegelik tööandja ehk rendiettevõte, siis peab kasutajaettevõte edastama rendiettevõttele töökeskkonna riskianalüüsi, kus on kirjas töökeskkonna ohutegurid või töö laad, mis võivad töötaja tervist mõjutada.

Juhul, kui Eestisse tööle asuvate renditöötajate tööandjaks on mõne teise Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ettevõte, tuleb arvestada Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse erisustega. Selle seaduse järgi on antud võimalus, et välismaine rendiettevõte ja Eesti kasutajaettevõte lepivad omavahel kokku, kes neist töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest vastutab. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab.