KUULA | Kaks turunduse moesõna, mida tundmata varsti hakkama ei saa

 (3)
Ragne Maasel.
Ragne Maasel. Foto: erakogu

Turunduse kaks uut ning ajakohast terminit on culture hacking ja growth hacking, millest esimene tegeleb töökeskkonna inimsõbralikumaks kujundamise, teine aga organisatsiooni kiirele ja mõõdetavale kasvule tõukamisega. Et sageli neid termineid ei mõisteta ning isegi segi aetakse, selgitab Ragne Maasel LHV Pangast Turundusraadio saates, kuidas neist aru saada ja miks need valdkonnad üldse olulised on.

Culture hacking tähendab spetsiaalset rolli, mille eesmärgiks on leida üles väikesed ja kergesti elluviidavad muutused organisatsioonis, mis annaks töötajatele olulisemalt suurema rahulolu oma tööst ja töökohast. Näiteks mugava ja privaatse uinakunurga rajamine väljapuhkamist vajavatele ajakirjanikele või peakohal eradalt põlevate laelampide asendamine hubaste põrandavalgustitega õhtust tööd eelistavatele tarkvaraarendajatele.
Ragne Maasel räägib, et sisuliselt on culture hackingu roll suunatud töökollektiivis inimestega suhtlemisele ja selle baasilt töökultuuri parandavate ettepanekute ja muudatustega välja tulemisele. Ta usub, et kui organisatsiooni "kodu" on oskusliku culture hackingu tulemusena "korras", siis on ka uute töötajate värbajatel ja growth hackinguga tegelejatel oma tööd palju meeldivam teha.

Seotud lood:

Seevastu growth hacking on suunatud organisatsioonist väljapoole ning on kaasaja turunduse üks jõulisemaid rolle. See sobib ennekõike tehnoloogiliste oskustega turundajatele, kellele digitaalsed mõõdikud ja arvutused igapäevast naudingut pakuvad. Selles turundusvaldkonnas mõõdetakse ja monitooritakse igal hetkel iga turundustegevust, et praakida välja ebaefektiivsed ja asendada need tulemuslikumatega.

Kuula growth hackingust ja culture hackingust rohkem Turundusraadio saatest!