Uuring näitab suurt vastuolu tööturul. Tudengitel on tööle kandideerimisel kaks suurt hirmu


Töö- ja karjäärimess. Foto on illustratiivne.
Töö- ja karjäärimess. Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

Brandemi läbi viidud üle 3100 vastajaga üle-eestiline tudengite uuring peegeldab vastuolulist olukorda tööturul. Kui ühelt poolt kurdavad tööandjad kandidaatide vähesuse üle, siis tudengite suurim hirm uuele töökohale kandideerimisel on tihe konkurents tööturul. Ligi pooled tudengid kardavad ka, et nad ei vasta töökuulutustes välja toodud nõudmistele. Samas kõige vähem pelgavad vastajad saada negatiivset tagasisidet.

Uuring näitab, et 41% vastajaist kardavad kandideerimisel tihedat konkurentsi tööturul. Sama suur on ka hirm tulevase tööandja ootustele mitte vastamise ees.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul tuleb noorte kartus tiheda konkurentsi ees sellest, et tihti ei seosta noored oma varasemaid tegemisi töökogemusega ning vajaka jääb ka enesekindlusest. “Soov töötada, kuid varasema kogemuse puudumine hoiab täna noori olulisel määral tagasi,” sõnas Evart.

Samuti tõi ta suure murekohana välja ka tööandja ja noorte kandideerijate ootuste lahknemise: “Kui ideaalse töötaja ootuses lisavad tööandjad oma tööpakkumistesse meeletult palju nõudmisi, jätavadki noored tööpakkumisele kandideerimata. Seda isegi siis, kui vastatakse peaaegu kõikidele ootustele. Seepärast on eriti oluline tööandjatel mõelda läbi oma “nõudmised” tulevasele töötajale ning vajadusel teha järeleandmisi.

Tööle kandideerijatel tasub aga oma CV-s julgemalt näidata, mida on senini tehtud – näiteks osalemine üliõpilasesinduse tegevustes, vabatahtlikuks olemine või ürituste korraldamine kompenseerivad vähest töökogemust, sest näitavad kandideerija initsiatiivi ja teotahet,” sõnas Evart.