EAS suunab loomeettevõtete toetuseks 4,2 miljonit eurot


EAS suunab loomeettevõtete toetuseks 4,2 miljonit eurot
Eestis on palju loomeettevõtteid, kelle tooted sobiksid ka välisturuleFoto: Martin Saar

EAS kutsub loomemajanduse valdkondades tegutsevaid ettevõtteid oma ekspordivõimekuse tõstmiseks kasutama uut toetust loomemajanduse arendamise meetmes.

„Osalema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Ekspordivõimekuse tõstmisel on muuhulgas oluline, et ettevõtted tooksid turule uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks saavad ettevõtted toetuse kaasabil hankida ekspordialast oskusteavet, korraldada kontakt- ja turundusüritusi, osaleda messidel ning tellida uuringuid uutele turgudele sisenemiseks,“ selgitas EASi loomemajanduse programmijuht Katre Purga.

Purga rõhutas, et toetatakse ainult uuenduslikke tegevusi ja lahendusi, mitte ettevõtte tavapäraseid tegevusi.

„Nagu mistahes valdkonnas tegutsevatele väikeettevõtetele omane, napib ka loomemajandusettevõtetel vahendeid ja oskusi välisturunduse arendamiseks. Toetuse kasutamise tulemusena peaks loomemajanduse valdkondades tekkima juurde uusi ambitsioonikaid eksportööre. Juba rahvusvahelistel turgudel tegutsejatelt oodatakse aga ekspordist saadava müügitulu ning lisandväärtuse kasvu,“ ütles Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok. Ta lisas, et projektide kavandamisel tulebki ettevõtjatel lähtuda oma pikaajalistest eesmärkidest ning sõnastada konkreetsed tulemused, mis on verstapostideks eesmärkide suunas liikumisel.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika ja reklaam.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja toetuse eelarve on kogu rahastamisperioodiks 4,2 miljonit eurot. EAS hüvitab kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest, sealjuures on nõutav omafinantseering vähemalt 30%. Projekti maksimaalne kestvusaeg on 12 kuud ja toetussumma kuni 50 000 eurot.