Festivalid - kas ainult pidu?


Ooperipäevade 2015 tutvustus, Jüri Leiten ja Carlo Pesta keedavad itaaliapäraseid knokke
Üks kultuurisündmusesse investeeritud euro toob vähemalt 4 tagasi.Foto: Irina Mägi

Lisaks meelelahutusele ja kultuurilisele elamusele on suvistel sündmustel sh festivalidel ja spordiüritustel oluline majanduslik mõju kohalikule ettevõtlusele ja tõhus brändig piirkonnale.

Vaatamata viletsale rannailmale on suvi puhkuste aeg. Puhkuse veetmiseks on muidugi erinevaid võimalusi, kuid palju meist armastavad festivale. Vaadates festivalikalendrit saab rõõmustada, et valik on väga mitmekesine ning üritusi jagub igale maitsele. Kui võtame ainuüksi lähipäevad, siis ootavad külastajaid ooperipäevad Kuressaares ja pärimusmuusika Viljandis.

Festivalide ja teiste meelelahutusürituste korraldamine on atraktiivne ja ka tulus ettevõtlusvorm. Seda võib järeldada nende ürituste arvukust arvestades. Kuid lisaks korraldajatele ja osalejatele on kasusaajate hulk ja kogu ürituse mõju märksa laiem.

Nüüdseks on kultuuri- ja spordiürituste majanduslikku mõju Konjunktuuriinstituudi poolt juba mitmeid kordi mõõdetud ning uuringute tulemused on seda kinnitanud.
Esimene ulatuslik uuring viidi läbi juba 2011. aastal. Eesti Konjunktuuriinstituut uuris kokku 20 kultuuri- ja spordisündmuse mõju piirkondade majandusele, viis läbi ürituste eelarvete analüüsi ning küsitles selleks 939 ettevõtet, 5508 külastajat ning osalejat.

Seotud lood:

Uuringu läbiviija, Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing lausus, et nii külastajad kui ka ettevõtjad tunnistasid, et lisaks majanduslikule mõjule on kõigil üritustel ka laiem mõju – need muudavad piirkonda atraktiivsemaks, parandavad elukeskkonda, annavad praktikavõimalust vabatahtlikena kaasa löövatele noortele, edendavad kohalikku kultuuri- ja spordielu.
Küsitlusele vastanud ettevõtted tunnistasid kultuuri- ja spordiürituste mõju piirkonna ettevõtete ja asutuste majandustegevusele igati positiivseks. Külastajate arv kasvas ürituse nädalal 46% ettevõtetes, suurendades müügitulu 42% ja kasumit 35% vastanud ettevõtetest ja asutustest. Üritusega seonduvalt võttis ligikaudu iga kümnes ettevõte või asutus juurde täiendavat tööjõudu.

Keskmiselt kulutas üks külastaja ürituse perioodil piirkonnas 80 eurot, millest läks 19% piletitele (osalustasule), 18% toitlustusele, 16% majutusele, 15% toidu ja jookide ostmisele ning 14% transpordile. Muude kaupade ja teenuste ning muu meelelahutuse osakaal jäi alla 10%.

Regionaalse majandusliku mõju kindlaksmääramisel võeti arvesse väljastpoolt maakonda üritusele tulnud külastajate kulutusi ja ürituste korraldajate eelarvest piirkonda tehtavaid kulutusi. Ürituste keskmine majanduslik mõju oli üle 600 000 eurot, sealjuures kultuuriüritustel keskmiselt üle 580 000 euro ja spordiüritustel üle 650 000 euro.

Uuringust selgus, et iga ürituse eelarvesse panustatud euro tõi piirkonda tagasi keskmiselt neli eurot.

Viimane selles valdkonnas Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud uuring tõi välja Rally Estonia positiivse majandusliku mõju Lõuna-Eestile, kus 2014 aastal tõi ralli piirkonnale tulu 3,5 miljonit eurot! Dienas Biznessi andmetel tõid kolm Positivuse festivalipäeva Salacgrīva omavalitsuse käibeks ligikaudu neli miljonit eurot.
Kutsuge pidu oma õuele!