Loov Eesti+ Maa toob ettevõtluse- ja tootearenduse tippkompetentsi Kagu-Eestisse


Loov Eesti+ Maa toob ettevõtluse- ja tootearenduse tippkompetentsi Kagu-Eestisse
Loov Eesti+Maa toob kokku tavapärase ettevõtluse ja loomeinimeste teistsuguse vaate.Foto:Loov Eesti

Loov Eesti+Maa alustab septembris kohaliku ettevõtluse edendamisele suunatud programmiga, mille eesmärk on pakkuda uusi ja innovatiivseid lahendusi, et aidata ettevõtetel oma tooteid arendada ja ekspordikäivet kasvatada.

„Uued mõtted sünnivad ikka seal, kus erinevad kogemused kokku puutuvad. Seetõttu toome lisaks tavapärasele ettevõtluse ja juhtimiskompetentsile juurde ka loomeinimeste kogemusi ning teistsugust vaadet. Meie senine praktika näitab, et just nii sünnivad turgu muutvad ideed ning loomeinimeste abiga saab ka kohalikule elule hoo sisse anda,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Programm on jagatud viide etappi. Esimeses etapis peetavates innovatsioonilaborites kogutakse ideid, kuidas oma ettevõttele või tootele uut hingamist anda, teises on TeamLabi formaadis võimalik oma meeskondadesse lisajõudu leida ning kogenud mentorite käe all tekkinud ideid edasi arendada. Kolmandas etapis saab liituda 8 kuud kestva veebipõhise tootearendusprogrammiga PESA, kus Eesti juhtivad spetsialistid annavad juhiseid oma idee arendamiseks. Kui toode juba valmis ning plaan minna välisturule, siis saab liituda ekspordile suunatud programmiga PESA+, kus saab tuge sihtriigis elavatelt ekspordispetsialistidelt. Kogu programmi ulatuses on oluline koostöö ning võrgustamine nii kohalike kui ka sihtriikide ettevõtetega.

Enamuse programmist saab läbida kohapeal, plaanis on ka mõned väljasõidud. Võimalus on läbida kogu programm algusest lõpuni või vastavalt ettevõtte vajadustele liituda just endale sobiva etapiga.
Innovatsioonilaborid toimuvad 22.septembril Greete Motellis Soontagas, 23. septembril Sänna Kultuurimõisas, 24. septembril Mooste mõisass ja 25. septembril Varbuse mõisas.

Programmi vältel nõustavad ettevõtjaid teiste seas näiteks ärimudeli osas Indrek Maripuu (Loovusait), turunduse ja ekspordi osas Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut), tootearenduse osas Sixten Heidmets (Eesti Kunstiakadeemia), teenusedisaini osas Markko Karu ja finantsjuhtimise osas Maire Otsus.

Projektiga alustatakse Kagu-Eestis, järgmisel aastal liigutakse Järvamaale. Osa arendusprogrammist on veebipõhine ja sellega saavad liituda ettevõtted kogu Eestist.

Loov Eesti+Maa programmi partnerid on MTÜ Loov Eesti, Marketingi Instituut, Loov Maa ja Järvamaa Arenduskeskus. Programmi kohta saab lisainfot www.looveesti.ee ja www.facebook.com/loovmaa

Loov Eesti+Maa programmi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.