Loov Eesti+Maa alustab ekspordi arendamise programmiga PESA+


Loov Eesti+Maa alustab ekspordi arendamise programmiga PESA+
PESA+ aitab otsustada, millist toodet, kuhu ja mil viisil on mõistlik eksportida Foto: Loov Eesti

Algas vastuvõtt Loov Eesti+Maa ekspordi arendamise programmi PESA+. Avaldusi saab saata kuni 17. jaanuarini, programm alustab 25. jaanuaril. PESA+ koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorprogrammi.

"PESA+ programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi. Kuigi meie programmi peamine fookus on Kagu-Eestis, on kandideerima oodatud ettevõtted ka teistest Eesti piirkondadest," ütles Loov Eesti+Maa programmi juht Eva Leemet.

Programm on peamiselt veebipõhine ja koosneb neljast moodulist.
Esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas.

Teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele.
Kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid ning neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

PESA+ ekspordiprogrammis jagavad oma teadmisi ja kogemusi Ekspordirevolutsiooni ellukutsuja ja turunduse tippekspert Anu-Mall Naarits, muu hulgas ka Ekspordirevolutsiooni programmis ja eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis koolitajana osalenud Jaan Järv ja Elektroskandia müügijuht ning müügipersonali renditeenust pakkuva ettevõtte Cellec omanik Timo Raimla. Kogu programmi vältel nõustavad ettevõtjaid rahvusvahelise kogemusega mentorid.

Programmi lõpuks, 2016. aasta juunis, on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad läbirääkimiste partnereid sihtriikides.

Pesa+ sündis Maketingi Instituudi ja Loov Eesti koostöös ning seda kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Lisainfot leiab www.looveesti.ee