WENDRE – TOOTJABRÄNDIST TOOTEBRÄNDIKS


Wendre - tootjabrändist tootebrändiks
Disainiblogi.ee

Suur tööstusettevõte võib toimida väga erineva ärimudeli alusel ning luua lisandväärtust erinevas protsessi osas. Wendre on üks Eesti suurimatest tööstusettevõtetest, mis valmistab edukalt masstoodangut. Ei, nad ei konkureeri Hiinaga.

Hiina mass on oluliselt suurem kui Eestil. Euroopale sobib Eesti suurusjärk massis rohkem – Wendrest väljub aastas ligi 12 miljonit tekki-patja, rääkimata usaldusväärsusest. Kuni aastani 2011 tegutses Wendre kõigutamatult eduka allhanke ettevõttena, pakkudes kvaliteetset tööstusteenust Euroopa vägevatele. Allhankijaks olemine tähendas, et ettevõte reeglina ei müünud oma kaubamärgi all toodangut, oma tootebrändi ei olnud olemaski. Enamus kaubast müüdi pakendis, kus Wendre oli märgitud vaid anonüümse numbrireana. Seejärel turuolukord muutus – suurima tellija vähenevate mahtude kõrval kasvas oluliselt uute klientide väiksemate tellimuste hulk. Ettevõte hakkas tootma väiksemaid koguseid, masinaid tuli pidevalt ümber seadistada, tootmisefektiivsuse näitajad hakkasid tasapisi langema.
Tuli hakata mõtlema uutele võimalustele. Kuigi esmapilgul tundub, et kui on olemas toode ning ka kaubamärk, siis ei saa olla keeruline hakata müüma tooteid oma brändi alt. Tegelikkus on aga mitmetahulisem ja protsess on pikem – tegemist on uude ärimudelisse liikumisega. Peter Hunt ja meeskond
 Vaja on kahte lihtsat asja. Esiteks omanikku, kes ei väldi suunamuutust ning on valmis kuulama ja meeskonda usaldama. Teiseks initsiatiivikat meeskonda ettevõttes, kes võtab vastutuse ja julguse suurt laeva pöörama hakata hoolimata kõikidest veealustest ja -pealsetest karidest. Wendre õnn on olnud need kaks olemasolevat “lihtsat asja”.
Otsustati, et ainus mõistlik tee on oma tootebrändi ning tootemaailma loomine. Juhuse tahtel alustas sel hetkel Disainibuldooseri programm, milles kahe aasta jooksul osaleti ning mis tõi mõne vastuse ehk kiiremini kätte, kui ise otsides. Disainijuhi Joel Volkoviga leiti koostööpartner Brand Manual, kelle abil otsustati, millised on 7 sammu jõudmaks oma selge identiteedi, brändi ja tooteportfellini. Kuna bränd on lihtsamas tõlgenduses kujutlus ettevõttest inimese peas, siis selle pildi tekkimiseks vajaliku graafika, sõnumite, piltide, sidustoodete, müügikanalite, materjalide jpm loomine saigi järgnevate aastate tegevuseks.
Koostöös disainibüroo Brand Manualiga kaardistati vajalikud protsessid ning asuti astuma samme korrastatud tooteportfelli poole. Eesmärgini jõudmiseks võeti ette pikk teekond, mille jooksul viiakse läbi mitmeid erinevaid muudatusi nii ettevõttesiseselt kui visuaalselt. Paralleelselt alustati koostööd veebiagentuur OKIA’ga – käivitati uus korporatiivne veeb, arendamisel on tooteveeb ja digitaalne müügitööriist. Tunneli lõpus on valgus Ei ole olemas õiget ega vale teekonda oma brändini, on teekond, mis viib oodatud sihtpunkti ja teekond, mis viib eikuhugi. Eelmise aasta lõpus tutvustati ettevõtte 1000’le töötajale uut identiteeti ja kõike sinna juurde kuuluvat. Muudatusi on näha ettevõtte hoonel, fuajees, näidistesaalis, müügimaterjalides, kommunikatsioonis ning loomulikult toodetel. Kõik ei ole veel valmis, protsess kestab, töös on pakendikontseptsiooni-, müügitoetusvahendite-, korporatiivsete infokandjate, müügikanalite jne loomine. Ettevõtte turundus on saanud uue hingamise, tegutsemas on vastloodud tootearenduse osakond, ettevõttes on palgal kaks disainerit, välja on kujunenud protsessid, mis on omased oma brändi all müüvale tööstusettevõttele.
Wendre on usaldusväärne koostööpartner. Ettevõtte suurimad kliendid tagavad tänaseni üle 65% ettevõtte tootmismahtude täitmisest. Nende kõrvale on kasvatatud kliendiportfell partneritest, kelle tellimused ei ole võibolla nii massiivsed, kuid ettevõtte riskid on maandatud – võimalus on müüa nii privat label tootmisteenust masstellijale kui ka oma brändi toodet väiksemate tootmismahtude katmiseks. Oma brändiportfelli olemasolu aitab optimeerida masinate seadistusi ning lihtsustada ettevõttesiseseid protsesse tellimusest kauba väljastamiseni. Kuigi aeganõudev brändi ja tooteportfelli loomine tähendab arendusperioodil suurt aja ja rahakulu, on ettevõte valitud teega rahul. Oma brändi loomise käigus luuakse lisandväärtus nii ettevõttesisestele protsessidele kui lõpptootele ning tulevikus nähakse suurt müügikasvu potentsiaali mitmetel Euroopa turgudel.

Tootmisettevõtetele suunatud Disainibuldoosri arenguprogramm alustab taas. Arenguprogrammi läbimine koos kogenud disainijuhiga aitab ettevõttes disaini parimal moel rakendada. 9 kuu jooksul läbivad 5 Eesti tootmisettevõtet koos viie disainijuhi ja disainibürooga disainiauditi ning disainiprojekti arendamise etapid, jõudes üheskoos, kas uue visuaalse identiteedi, pakendi või hoopis korrastatud tooteplatvormini. Disainibuldoosri programmiga liitumiseks täida ankeet või loe lisa Eesti Disainikeskuse kodulehelt: disainikeskus.ee