Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Asi selge: vaata, kes võitsid Suhtekorralduse Auhind 2017 peaauhinnad


Asi selge: vaata, kes võitsid Suhtekorralduse Auhind 2017 peaauhinnad
Foto: EPRA

Eesti Suhtekorraldajate Liit valis 2017. aasta parimaks avaliku sektori projektiks Sotsiaalministeeriumi kampaania „Papsiga kodus" ning parimaks erasektori projektiks SEB pensionivlogi „Elu pensionäri kingades".

Aasta suurprojekti auhinna sai Eesti EL Nõukogu eesistumise kommunikatsiooniprojekt, sisekommunikatsiooni auhinna Omniva #sotsiaalmeediasiseveebiks kampaania ning valdkonna pioneerina tunnustati Tele2 klikimagnet-uudiste kasutamist PR-is.

Võitjaid autasustatakse 28. märtsil Passwordi auhinnagalal.

Aasta silmapaistvaid PR-projektid selgitati välja Suhtekorralduse Auhind 2017 konkursil. Eesti suhtekorraldajate iga-aastasel omavahelisel mõõduvõtmisel tõusid tänavu esile projektid, kus on tunda tugevat sünergiat reklaami ja PR-vahendite kasutamise vahel.

Suhtekorralduse Auhind 2017 parim avaliku sektori projekt

Avaliku sektori võidutöö Sotsiaalministeeriumi kampaania „Papsiga kodus" puhul suudeti ühiskonnas tekitada arutelu vanemapalga kontseptsiooni üle ning oma väikelastega koju jäänud isade isiklike näidete ja kogemuste baasil hajutada ühiskondlikke eelarvamusi ja hirme. Esiletõstmist väärib ka kampaania elluviijate poolt enne kampaaniat tehtud sihtrühma küsitlemine, millest pahatihti loobutakse, kuid selle projekt võitis sihtrühma testimisest märkimisväärselt.

„Papsiga kodus" kampaanias olid fookuses vanemapuhkusel isad: https://papsigakodus.ee/klipid/

Suhtekorralduse Auhind 2017 parim erasektori projekt

Parima erasektori projekti SEB pensionivlogi „Elu pensionäri kingades" puhul tõi žürii esile, et 20ndates, 30ndates ja 40ndates aastates inimestele pensioniteema kommunikeerimiseks ühendati oskuslikult sotsiaalmeedia, SEB omakanalite ja tavameedia võimalused. Sihtgruppide eripärasid arvestanud hästi läbimõeldud osalejate valik ning nende isiklike kogemuste tiražeerimine massimeedias pani teemale nii kaasa elama kui järgi mõtlema.

„Elu pensionäri kingades" läbi erinevate persoonide silmade:

Rain Resmeldt Uusen

Mari Krumm

Andrei Titov

Suhtekorralduse Auhind 2017 eriauhinnad

Lisaks peaauhindadele otsustas konkursi žürii anda välja kolm eriauhinda.

Aasta suurprojekti auhinna pälvis Riigikantselei Eesti EL Nõukogu eesistumise kommunikatsiooniprojekt, mis on toonud riigiasutuste meediasuhtluse uuele tasemele.

Sisekommunikatsiooni auhinna pälvis Omniva #sotsiaalmeediasiseveebiks kampaania, millega rahvusvaheline ja mitmes vahetuses töötava personaliga postiettevõte viis oma sisekommunikatsiooni sotsiaalmeediasse, innustades töötajaid oma tööst postitama ning osalema ettevõtte reaalse maine kujundamises.

Tele2 projekti klikimagnet-uudiste kasutamine PR-is puhul saab esile tuua julget ja läbimõeldud eristumist korporatiivkommunikatsiooni tavapraktikatest, mis on äärmiselt konkurentsitihedas telekomivaldkonnas ettevõttele toonud konkurentidest parema nähtavuse.

Suhtekorralduse auhinna konkursist

Suhtekorralduse auhinna konkurssi korraldab Eesti Suhtekorraldajate Liit alates 2000. aastast. Konkursi eesmärgiga tunnustada Eesti suhtekorralduse parimaid ning edendada Eesti suhtekorraldusvaldkonda.

Suhtekorralduse Auhind 2017 konkursile esitati 21 tööd. Töid hindas žürii koosseisus Aive Hiiepuu, Aleksandra Moorast, Aune Past, Margus Mets, Krista Must, Lauri Linnamäe, Annela Laaneots, Ivo Kallasmaa, Hando Sinisalu ja Katri Link.

Eesti Suhtekorraldajate Liit on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis suhtekorralduse alal töötavaid inimesi. Liitu kuulub 100 suhtekorraldaja avalikust sektorist, äriettevõtetest, mittetulundusorganisatsioonidest kui ka suhtekorraldusfirmadest. Liit korraldab erialavaldkonna sisest infovahetust ja üritusi ning aitab kaasa eriala populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. Eriala parimate tunnustamiseks toimuvad EPRA eestvedamisel igal aastal suhtekorralduse auhinna konkursid ning aasta suhtekorraldaja valimised. Liit on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.