Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Brändi ja ettevõtte tegelik väärtus selgub börsil

 (8)
Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esi­mees Kaarel Ots.
Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esi­mees Kaarel Ots.Foto: Erakogu, Nasdaq Tallinn

Börsile sisenemisel annab investorite poolt määratav turuväärtus ettevõttele reaalse pildi sellest, millisena paistab see eemalt vaadatuna. Kui ettevõtte maine on hea ja bränd tugev, siis peegeldub see kindlasti ka potentsiaalsete investorite huvis, ütleb Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Otsa sõnul kanduvad ettevõtte usaldusväärsus ja hea maine börsile minnes üle ettevõtte aktsia hinda, mis kerkib siis, kui investorid on selle suhtes optimistlikumalt meelestatud. Nii võib omavahel sarnaste finantsiliste näitajatega ettevõtetest saada üks palju enam tunnustust ja investorite tähelepanu kui teine.

Turundus annab lisaväärtust

"Kui kahel ettevõttel on samad finantstulemused, siis see, kes turundab ennast rohkem ja paistab paremini silma, loob kokkuvõttes endale paremad võimalused oma ettevõtte tulemuste parandamiseks. Olgu selleks siis kasvõi uute töötajate värbamine," sõnas Ots.

Investorite otsuse tegemist lihtsustab ka laiem teadlikkus ettevõtte tegevusest ja eesmärkidest. "On konkreetsed reeglid, mida tuleb potentsiaalsetele investoritele oma tegevuse kohta avalikustada, aga üldine turundustegevus, mis tutvustab ettevõtet, eesmärke ja investeerimissoove, teeb investoritele otsustamise lihtsamaks, sest nad ei pea sel juhul sõltuma vaid kohustuslikest aruannetest," lausus Ots.

Suurendades usaldusväärsust ja nähtavust

"Peamine eesmärk börsile minemiseks on ikkagi kapitali kaasamine," sõnas Ots. Ta lausus, et börsile minemise asemel on võimalik leida täiendavat kapitali ka panga abil, kuid seejuures jääb ettevõttel kasutamata hea võimalus tõsta börsi kaudu oma ettevõtte mainet ja suurendada teadlikkust oma brändist. Otsa hinnangul annab börsile minek n-ö kvaliteedimärgi, et tegemist on usaldusväärse ettevõttega, mis on saanud sadade või koguni tuhandete investorite heakskiidu.

"Kvaliteedimärgist tulenev usaldusväärsus on nende ettevõtete jaoks, kellel on plaanis Eesti piiridest välja murda, kõige suurem kasu peale raha, mida nad saavad börsile tulemisest," lausus Ots.

Ots lisas, et pangalaenu võiks siiski vaadata pigem täiendava rahastamisvõimalusena, mitte tingimata alternatiivina börsile. "Oluline on, et pangalaen ja börsile minek ei välista, vaid toetavad üksteist," märkis ta.

"Suured ettevõtted maailmas on peaaegu alati börsiettevõtted. Nende rahastuses on osa ka pangalaenul, aga oma kiire kasvu on nad leidnud just börsi kaudu," ütles Ots, kelle sõnul võib tänapäevase internetitehnoloogia abil jõuda ettevõte väga kiiresti oma ideedega üle maailma. "Kui seda ideed ostetakse, siis börsi kaudu raha kaasates ja õigesti kasutades on võimalik tekitada lausa plahvatuslik kasv," arutles ta.

Turundustöö ei lõppe börsil

Kuigi börsile jõudes pälvib ettevõte senisest rohkem avalikkuse tähelepanu, ei tähenda Otsa sõnul börsile minek, et turundus tuleb tasuta kätte ja investoritega suhtlemisel peaks vähem pingutama. Pigem tuleks tema hinnangul börsile jõudes kasutada veel enam võimalusi avalikkusega suhtlemisel.

Börsiettevõttele kehtivate reeglite järgi tuleb avalikustada kokkulepitud aegadel ja sagedusel ettevõtte aruandlus. Seda kasutavad Otsa sõnul teadlikumad börsiettevõtted enda turundamisel hästi ära, sidudes aruandluse muude sõnumite ja tegevustega, mida ettevõtte tahab avalikkuseni viia. "Ühelt poolt on see kohustuslik tegevus, aga teiselt poolt on see tegelikult võimalus suhelda rohkem nii investori kui ka potentsiaalse kliendiga," lausus Ots.

Otsa hinnangul annab börsile minek head võimalused, mida täiendavalt ära kasutades on võimalik oma ettevõtte väärtust tõestada, aga samal ajal ka kasvatada. "Täpselt nagu ettevõte peaks püüdma konkurentide seast esile tõusta enne börsile tulekut, peaks see jätkuma ka börsil," nentis ta.