Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Eesti turundusagentuurid ei toeta kiirlaenude reklaamipiiranguid

 (11)
KIIRLAEN, LAEN 5
AppleMarkFoto: TERJE LEPP

Eesti Turunduskommunikatsiooniagentuuride Liit ei toeta kiirlaenudele piirangute seadmise seaduseelnõu ja leiab, et probleemide lahendamiseks tuleks kõik eraisikutele laenuandjad allutada finantsinspektsiooni järelevalvele.

Augusti lõpus esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valitsusele reklaamiseaduse muutmise eelnõu, millega keelatakse eraisikutele suunatud laenuteenuste turunduslikud reklaamlaused ning reklaamimine internetis, raadios ja televisioonis.

Eesti juhtivaid turundusagentuure ühendava Eesti Turunduskommunikatsiooniagentuuride Liit teatas, et eelnõus kavandatavad piirangud on suuresti ebavõrdseid tingimusi loovad, raskesti kontrollitavad ega lahenda tegelikkuses kiirlaenudega seonduvaid sotsiaalseid probleeme ühiskonnas.

Ettevõtjatele tuleks luua võrdsed tingimused ning kõik eraisikutele laenuteenuseid pakkuvad isikud allutada ühtsele finantsinspektsiooni järelevalvele. Kiirlaenureklaami keelamine ei lahenda kiirlaenudega seonduvaid probleeme. „Toetame Eestis tegutsevaid pankasid ühendav Pangaliidu poolt väljaöeldud seisukohta - kiirlaenuprobleemide lahendamise fookuses ei saa olla reklaamipiirangud vaid laenutaotlejate maksevõime sisuline hindamine ning krediidiandjate tegevusloastamine ja järelevalve,“ teatas liit.

Eesti turundusagentuurid on selgelt vastu praktikale, kus piiratakse ühe või teise reklaamiliigi kasutamist ilma sisulise põhjenduseta, tegemist on meie hinnangul ebaproportsionaalse ning ebaefektiivse meetmega, mille rakendamine ei too kaasa soovitud tulemusi, küll aga tekitab rohkesti ebaõiglust ja segadust. Usume, et valitsus suudab kiirlaenude probleemiga tegeleda ka sisuliselt ning mitte toetada seaduseelnõud, mille eesmärgiks on vaid kosmeetilised parandused.