Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Kompetentne meeskonnajuht säilitab ettevõtte konkurentsivõime.Ta vastutab ka hea tuju eest


Kompetentne meeskonnajuht säilitab ettevõtte konkurentsivõime.Ta vastutab ka hea tuju eest
Foto: Scanpix, Pather Media

Kui heast spetsialistist saab ühel päeval juht, võib juhi roll jääda tahaplaanile, sest osav spetsialist on harjunud probleeme ja ülesandeid ise ära lahendama. Sellist olukorda aitavad vältida teadmised ja oskused meeskonnatööst.

Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhataja Siim Sarapuu tõdes, et heade spetsialistide edutamist juhtideks tuleb ette üsna sageli. Tema sõnul on see ühest küljest õiglane, kuid saab probleemiks siis, kui spetsialist jäetakse oma juhi rolli täitmisel üksi ja tal puuduvad tegelikult meeskonnatöö oskused. Niisiis hakkab spetsialist end juhi rollis kompenseerima eelkõige sellega, et töötab edasi spetsialistina, lahendades järjest kõikvõimalikke probleeme.

"Kuna enamasti on tegemist kohusetundlike inimestega, siis lähima paari aasta jooksul võib toimuda läbipõlemine. Miks? Spetsialistist juhiks edutatu oskab end teostada läbi selle, et olla veelgi parem spetsialist ning tunneb end ebakindlana ja ei oska end arendada juhi rollis," selgitas Sarapuu.

Seetõttu on tarvis lisaks erialastele teadmistele ka meeskonnatöö oskuseid. Sarapuu, kes aitas ka tänavu luua Tallinna Majanduskooli meeskonnajuhi õppekava, usub, et konkurentsivõime säilitamiseks on organisatsioonis või ettevõttes igal tasandil vaja kompetentseid juhte. Uuringutele tuginedes märkis ta, et juhte on vaja juba alates kümnest meeskonnaliikmest. "Kuigi see võib esmapilgul tunduda ressursi raiskamisena - kõik ju teavad ja teevad oma tööd, siis organisatsioonid nii teeninduses kui ka tootmises muutuvad järjest mitmekülgsemaks ja peavad olema pidevalt valmis muutusteks," Neid muutusi aitavadki õigel ajal ellu viia ettevõtte meeskonnajuhid.

Sarapuu hinnangul vajab tänapäeva ja tuleviku majanduses tegutsev konkurentsivõimeline organisatsioon igal tasandil kompetentseid juhte, kes suudavad tagada organisatsiooni eduka toimimise. "Iga juhi kohustus on hoolitseda oma enesearengu ja teadmiste eest, mis tagab kompetentsuse ja enesekindluse inimeste ja protsesside juhtimisel," lausus ta.

Vastutab ka hea tuju eest

Vajadus pädevate meeskonnajuhtide järele motiveeriski Sarapuud meeskonnajuhi õppekava loomises kaasa lööma. "Õppekava eesmärk on kasvatada organisatsioonide paremat toimimist läbi selle, et anda uutele keskastmejuhtidele vajalikud teadmised ja enesekindlus juhi rollis," tutvustas ta.

Õppekava loomisele aitasid lisaks Siim Sarapuule ja kooli esindajatele kaasa veel mitmedki teised, seda näiteks Selverist, Orkla Eestist, HR Outsourcingust ja ABC Grupist.

Personalikonsultant ja HR Outsourcingu omanik Riina Rohelaan ütles, et meeskonnatöö eripära seisneb sünergia tekitamises ehk meeskonna tulemus võib olla eduka juhtimise korral kordades suurem kui üksikute meeskonnaliikmete tulemuste summa. "Näiteks juba hea meeskonnasisene mikrokliima on üks sünergia tekitamise võimalusi, kuid sellega peab ka vaeva nägema - vastutus igahommikuse hea tuju tekitamise eest töökohal lasub kindlasti suures osas meeskonnajuhi õlgadel," tõdes ta.

Rohelaan märkis, et spetsialistidest välja kasvanud juhid ei pruugi kohe jõuda äratundmisele, et lisaks oma erialastele oskustele vajavad nad ka inimeste juhiks olemise oskusi. "Kuid mõne aja möödudes hakkavad kaastöötajad peegeldama meeskonnajuhile just neid tema külgi, mis vajavad arendamist - siis jõuab juht tavaliselt ka kompetentsuse „trepi" järgmisele astmele ehk juht hakkab ära tundma ja mõistma seda, mida tuleb endas suurepäraseks meeskonnajuhiks saamisel arendada."