Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Kuldmuna üritusturunduse žürii esimees Janek Reimal: inimesed ise loovad sündmuse


Kuldmuna üritusturunduse žürii esimees Janek Reimal: inimesed ise loovad sündmuse
Foto: erakogu

Tänavuse Kuldmuna žürii esimees üritusturunduse kategoorias on Janek Reimal, kelle sõnul aitab ruumi enda tähendus või maine sündmuse toimumisele oluliselt kaasa, kuid tegeliku tunde loovad sündmusele saabuvad inimesed ikkagi ise.

Kuldmuna žürii esimehena lööb Janek Reimal Kuldmuna konkursil kaasa esimest korda, agentuuriga Broadline on võistlustöid esitatud aga juba aastaid. Töid julgustab ta esitama ka kõiki teisi agentuure.

Koos Broadline'iga olete korraldanud mitmeid Kuldmuna väärilisi üritusi, mis on saanud ka vastava tunnustuse osaks. Mida Kuldmuna auhind on teie jaoks tähendanud?

Usun, et Kuldmunal võiks oma töö olla väljas igal agentuuril. Esiteks on see oluline klientide jaoks, teiseks on see oluline valdkonna jaoks. Mida rohkem kolleege oma töid esitab, seda laiema põhjaga ja ägedam see konkurss on.

Minule on võidud andnud ennekõike hea tunde ja tõestuse, et asjad, mis me teinud oleme, on töötanud. Seejuures ei ole ma teadlikult esitanud ühtegi tööd kindla eesmärgiga võita, pigem on võit tulnud mulle alati üllatusena.

Kas Kuldmuna konkurss väljendab ka seda, mis on kliendile kõige olulisem?

Muidugi on oluline, et klient on rahul või kliendi klient on rahul ja see, et tema jaoks pakutud lahendus kohapeal töötab. Tegelikult on aga veelgi tähtsam, millist mõju avaldab sündmus hiljem. Kõige parem on see, kui klient veel 2-3 aastat hiljem räägib mingitest sündmuse tõttu tekkinud uutest nähtustest.

Näiteks sellest, kui meie klient kutsub oma kliendid sündmusele ja tahab sellega midagi edasi öelda, luua emotsiooni, tugevdada suhteid, avardada brändi või tutvustada midagi uut ja see uus asi jõuab reaalselt üritusel olevatele inimestele kohale. Nad soovivad sel teemal arutada ja muutuvad seeläbi ise idee kandjateks. Neile ei pea enam selgitama asju nullist, vaid idee on jõudnud palju paremini pärale.

Me ei saa otseselt äri teha, küll aga saame luua keskkonna, kus inimesed saavad kokku ja teevad äri. Parimal juhul annab sündmus selleks tõuke või loob keskkonna, kus on hea suhteid luua ja kokkuleppeid teha, kus suhted tugevnevad ja mingid barjäärid justkui murduvad.

Tänavuse ühe uuendusena on Kuldmunal üritusturunduse kategooriate hulgas ka produktsioon. Mida see uus kategooria siis hindab või mida osalejatele võimaldab?

Hinnatakse sündmuse tehnilist lahendust ehk terviklikku ürituse produktsiooni, kuidas ja mida on ehitatud ning kuidas need lahendused toimivad ehk aitavad sündmuse ideel inimesteni edasi kanduda. Mingis mõttes on see tunnustus tehnilise valdkonna ettevõtetele, kes panustavad väga palju sellesse, et asjad õnnestuksid.

Uue kategooria loomine avab ilmselt Kuldmuna konkursi ka meelelahutuslike festivalide ja kontsertide korraldajate jaoks ehk nendele, kes korraldavad veidi teist tüüpi üritusi kui seda on klassikaline üritusturundus.

Mis siis eristab ikkagi meelelahutust ja üritusturundust?

Üritusturundus ja meelelahutus on tihedalt seotud, kuigi eesmärgid ja mõtteviisid on erinevad. Meelalahutuse idee on ennekõike meelt lahutada, müüa pileteid ja tuua võimalikult suur hulk inimesi kokku läbi mis iganes kanali. Üritusturunduse eesmärk on ka meelt lahutada, aga me ei müü pileteid, vaid me kutsume ehk meil on tellija, samas kui meelelahutuse tellija on mõnes mõttes pileti ostja. See muudab fundamentaalselt ürituse olemust.

Üritusturundus teeb sündmuse lähtuvalt kliendist ja tema brändist. Meelelahutaja teeb sündmuse lähtuvalt laval või ruumis olevast artistist ja selle külastajatest. Igasugune sündmus peabki meelt lahutama, kuid meie klientide jaoks on meelelahutus enamasti turunduskanal.

Kuivõrd olete Kuldmuna selle pilguga vaadanud, et kas ja mida annaks veel ära teha?

Kuldmuna sündmuse korraldamine on alati olnud üsna keeruline, oleme seda saanud ka ise kogeda. Tegemist on kõige keerulisema auditooriumiga, keda võib üldse ette kujutada: ühelt poolt on üritusel turundusinimesed, kes osutavad turule teenust, ja teiselt poolt kliendid, kes teenust ostavad. Selline kombinatsioon paneb korraldaja keerulisse rolli.

Lisaks tuleb tohutu hulk auhindu anda üle võimalikult viisakal ja auhinna saajat soosival viisil. Kõikide auhindade üleandmisel tuleb mõelda sellele, et iga võitja oleks tunnustatud ja saaks piisavalt tähelepanu.

Müts maha kõigi ees, kes seda konkurssi jätkuvalt on nõus korraldama piiratud ressursside ja kogu keerukuse tingimustes. Ma loodan, et saalis olev auditoorium saab aru, et kes iganes seda korraldab, ei saagi kunagi pakkuda päris ideaalset lahendust. Sellise ürituse puhul ei ole lihtsalt võimalik kõigile ühtemoodi meeldida.

Mida arvate tänavusest Kuldmuna asukohast Kultuurikatlas?

Väga hea koha valik! Mulle meeldib see mõte, et samas ruumis antakse üle Eesti kultuuripreemiad. Tahes-tahtmata mõjutab üritusturundus ja kogu
turunduskommunikatsiooni valdkond mingis mõttes kultuuri ja on osa kultuurist. Ammutame ju meiegi oma ideid sellest samast kultuuriruumist.

Kas ürituse jaoks peab olema just see õige ja sobilik koht või annab sobiva meeleolu luua peaaegu mis iganes asupaigas? Kas võime näiteks Kuldmuna korraldada ükskõik kus?

Põhimõtteliselt võib küll, sest tegelikult inimesed ise loovad sündmuse ehk see rahvas, kes kokku tuleb, loob sellesse ruumi mingisuguse tunde.

Kultuurikatla näitel saab siiski välja tuua, et ruumi enda tähendus või maine võib aidata sündmuse toimumisele oluliselt kaasa. Juba teadmine, et selle ruumiga on seotud mingi positiivne kogemus, toetab sündmuse ideed.

Sündmus ei hakka sellest, kui ma ruumi sisse lähen. Sündmus algab sellest, kui ma saan kätte esimese info, sh sündmuse asukoha. Juba siis hakkan peas seoseid looma. Visuaalne kontakt majaga, saabumine, garderoobid, tualetid - kõik see sündmusele eelnev on tegelikult samuti hea asja õnnestumise oluline osa.

Kui palju see, mida te teete, mõjutab teid igapäevaselt? Näiteks, kas mingile üritusele sattudes hakkate mõtlema, mida ja kuidas oleks saanud teha teisiti või vastupidi, ammutate ideid millegi veel ägedama jaoks?

Tuleb ette mõlemat, sest ega enda maailma päris maha jätta ei saa. Tahtmatult jälgin teatris või meelelahutusüritusel olles, mis toimub või kuidas miski tehtud on, seda juba üritusele saabumisest alates. Ajaga olen õppinud sellist käitumist siiski maha suruma ja pigem lasen ennast sündmuse ideest kaasa tirida. Proovin olla sihtgrupp ja alles pärast üritust mõelda, kas sõnum jõudis mulle kohale. Ma ei saa minna Arvo Pärdi kontserdile prožektoreid jälgima, kui ma olen ikkagi läinud sinna muusikat kuulama.

On olnud ka üritusi, kus ma pole suutnud lõpuni olla ja olen tahtnud kohe ära minna, sest kõik tundus nii valesti. Teistpidi on olnud jällegi väga häid kogemusi. Üldiselt ei tohiks ikkagi seda töist mina igale poole kaasa võtta ja professionaalne pilk tuleks elamuse nautimiseks koju jätta.

Olete varasemalt öelnud, et üritused on ettevõtte jaoks firma nägu. Kas ettevõtted mõistavad seda või tahetakse sageli üritus n-ö lihtsalt ära teha?

Tänapäeval on esimene visiitkaart see, mis sa annad üle, teine on see, mida sa näitad internetis, kolmas on see, kuidas ennast turundad. Täna saadakse sellest ikkagi juba aru, et üritus on justkui laiendatud visiitkaart ja enamik tellijatest annavadki endale väga täpselt aru, miks üritust tahetakse korraldada. Kui see mõte ei ole kohe 100 protsenti selge, siis meie ülesanne on igal juhul see selgus dialoogi käigus tekitada.

Meie kutsumine laua taha ei tähenda siiski automaatselt ürituse toimumist, vaid selle vajaduse selgitame koos tellijaga ühise laua taga välja.

Ürituse saame teha võimalikult heaks nendel tingimustel või neid detaile kombineerides, mis on kliendiga eelnevalt kokku lepitud. Meie oleme nagu käsitöölised, kes peavad erinevad osised nii kokku õmblema, et ka kõige ootamatutes oludes tervik püsiks. Piltlikult öeldes tuleb ülikonna materjal kliendi käest, meie lisame niidid, nööbid ja muu vajaliku, kuid see, kui hästi ülikond seljas istub ja milline ta välja näeb, on dialoogi ja ühise tegutsemise tulemus. Kui ülikond peo käigus väsib, aga samas näeb jätkuvalt hea välja ja õmblused peavad, siis on meie töö hästi tehtud.

Millised ootused on tänavusele Kuldmuna konkursile?

Ootan huvitavaid, õnnestunud ja hästi läbimõeldud töid, mida oleks huvitav jälgida. Ootan ka seda, et valdkondlik "meie" muutuks sündmuse käigus veel tugevamaks. Tähtis polegi, kas konkreetne sündmus kohapeal meeldib või ei meeldi, oluline on, et mõistetakse selle eesmärki muuta valdkonda paremaks, tugevamaks ja nähtavamaks.

Kuldmuna konkursi tööde ametlik vastuvõtt kestab kuni 27. veebruarini. NB! Sel aastal saab töid esitada ka eestikeelsena.