Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Milline on Eesti ettevõtete sotsiaalmeediakasutus? Milliseid kanaleid oluliseks peetakse?


Facebook
FacebookFoto: JUSTIN TALLIS, AFP

Märtsikuu teisel poolel viisin läbi uuringu eesmärgiga saada parem pilt sellest, kas ja kuidas Eesti ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat, kirjutab Milos reklaam tegevjuht Brit Mesipuu ettevõtte kodulehel.

Vastajate arv

Küsitlusele vastajaid oli 448.

Mis on teie ettevõtte peamine tegevusala?

Enim vastajaid oli jaekaubandusest - 33,5%. Sellele järgnesid reklaam ja turundus 12,9% ja hulgikaubandus 10%.

Suurem esindus oli ka hariduse, kinnisvara ja finantsi, põllumajanduse, ehituse ning majutuse ja toitluse sektoris. Kuid vastajaid leidus ka muuseumidest, spordiringkondadest, avalikust sektorist ja mitmelt poolt mujalt.

Kas teil on eraldi turundusega tegelev(ad) töötaja(d)?

Üle poolte (54,2%) vastajatest ütles, et nende ettevõttes puudub spetsiaalselt turundusega tegelev töötaja. 45,3%-l oli selline ametikoht aga olemas.

Vastajate seas leidus mitmeid inimesi, kes õppisid turundusega seotud erialadel ja samal ajal ka töötasid selles valdkonnas. Mitmes ettevõttes nenditi aga, et sotsiaalmeediaga seotud tööülesanded on ära jaotatud erinevate töötajate peale või siis teeb iga üks vastavalt sellele, kuidas aega on.

Kui kaua on teie ettevõte kasutanud sotsiaalmeediat?

Vastanute seas oli enim ettevõtteid, kes olid sotsiaalmeediat kasutanud 2-5 aastat (40,7%). Sellele järgnes 23,1%-ga 5-10 aastat sotsiaalmeedias kohal olnud ettevõtted ning 16,8%-ga 1-2 aastat sotsmeediat kasutanud ettevõtted. Samas 7% vastanutest ei kasutanud sotsiaalmeediat üldse. Kuid vastanute seas oli ka neid, kes olid sotsiaalmeedias kohal olnud juba rohkem kui 10 aastat.

Milliseid sotsiaalmeediakanaleid teie ettevõte aktiivselt kasutab?

91,9% küsitlusele vastanud ettevõtetest kasutavad aktiivselt Facebooki. 52,4% Instagrami, 23,7% YouTube kanalit ning 19,5% LinkedIn-i. Aktiivne Twitteri konto on 8,4% vastanutest, VKontakte 3%-l ja Snapchat vaid 0,9% vastajatest.

Kuid leidus ka neid, kes omasid aktiivseid kontosid Vimeos, Odnoklassnikis, Pinterestis (2 vastust) ja Mediumis.

Küsitlusele vastanud ettevõtetest 85% pidasid oma peamiseks sotsiaalmeedia kanaliks Facebooki. Instagram oli enim kasutatavaks platvormiks 3,9%-l ja sellele järgnes kohe LinekdIn 3,6%-ga. 2 vastajat pidasid põhikanaliks VKontaktet ja sama arv vastajaid Twitterit.

Loe pikemalt Milos reklaam blogist.