Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Millises Eesti firmas tahaksid tudengid töötada?

 (14)
Millises Eesti firmas tahaksid tudengid töötada?
Skype on teist aastat järjest Eesti atraktiivsem tööandja.Foto: Skype

Üliõpilaste hinnangul Eesti kõige mainekamad tööandjad Skype, Eesti Energia ja Microsoft, selgus Tööandja maine agentuuri Instar EBC tehtud tudengite tööandja maine uuringust. Kõige atraktiivsemas tööandjas Skypes töötamisest oli väga huvitatud ja huvitatud 55,4 protsenti vastanutest.

Uuringus osalenud tudengitest eelistab 30,1% töötada avalikus sektoris, 52,3% erasektoris ja 2,5% kolmandas sektoris. 15,1% vastanutest soovib saada ettevõtjaks ja olla enesele ise tööandjaks.

„Võrreldes eelmiste aastatega on noorte hulgas oluliselt suurenenud soov olla enesele tööandjaks ja seda avaliku sektori arvelt, mille populaarsus on kahanenud,“ ütles Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

Uuringule vastanud tudengitest 55,9% töötas õpingute kõrvalt. 38,8% vastajatest on teinud mitteerialast tööd, 31,2% on teinud erialast tööd ja 30% olnud erialasel praktikal.

„Töökoha valikul on tudengitele kõige olulisem, et töö oleks huvitav ja arendav, ettevõtte juhid oleks kompetentsed ja ettevõte kohtleks kõiki töötajaid ausalt ja võrdselt,“ lisas Vannas.

Uuriti ka vastajate kogemusi tööle kandideerimisel, mida enamus pidas positiivseks. Negatiivseid kogemusi tööle kandideerimisel oli 4,3% vastanutest.

Tööandjate kohta saavad tudengid kõige rohkem infot tööandja kodulehelt, tööotsimiskeskkondadest ja praktikantide programmi kaudu. Sotsiaalmeedia kanalitest kasutavad tudengid tööandja kohta info hankimisel Facebooki, Twitterit ja LinkedIni.

Eesti atraktiivseimad tööandjad

1. Skype Technologies OÜ
2. Eesti Energia AS
3. Microsoft
4. Tallinna Lennujaama AS
5. AS Estonian Air
6. AS Kalev
7. Riigimetsa Majandamise Keskus
8. AS Tallink Grupp
9. Swedbank AS
10. Fazer Eesti AS

Atraktiivseimad tööandjad nelja suurima eriala lõikes

Majandustudengite top 3:

1. Swedbank
2. Eesti Pank
3. SEB

IT-tudengite top 3:

1. Skype
2. Microsoft
3. Nortal

Tehnikatudengite top 3:

1. Eesti Energia
2. A le Coq
3. ABB

Õigustudengite top 3:

1. Sorainen
2. Justiitsministeerium
3. Riigikohus

Instar EBC tööandja maine uuringus osales 2000 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe erialadelt 12 Eesti kõrgkoolist. Üliõpilastel paluti hinnata 164 organisatsiooni mainet tööandjana.

Uuring viidi läbi 2014. aasta märtsis-aprillis. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast