Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Mis on tööandja mainekuvandi olulisemad tegurid?

 (2)
Elisa
ElisaFoto: Oleg Hartsenko, Elisa

Tööandja mainekuvandis mängivad märgilist rolli inimeste oskuslik juhtimine, hea sisekommunikatsioon ja oma inimeste väärtustamine.

Meie nimi on meie visiitkaart ning selleks, et visiitkaart saaks inimeselt inimesele levida hea sõnaga, tuleb selle nimel tööd teha, ja mitte aeg-ajalt, vaid iga päev. Põhjus, miks ma kirjeldan mainekuvandit visiitkaardi toel, on lihtne. Isiklikust vaatevinklist lähtuvalt teeme ju samuti iga päev tööd selleks, et meie nimi leviks tutvusringkonnas hea sõnaga, ja mitte ainult sellega, vaid soovitusega pöörduda teatavates küsimustes just sinu või minu poole või soovitusega valida just see positiivse mainekuvandiga inimene enda kolleegiks. Nii on ka ettevõtte puhul – sinu ettevõtte nimi on visiitkaart, mille puhul tuleb hea seista selle eest, et just see visiitkaart leviks hea sõna, sooja soovituse ja positiivse mõttelaadiga.

Mõistetavalt saab öelda, et nii nagu isiklikust vaateviklist on hea maine oluline, nii on ka ettevõtte puhul hea maine võtmeteguriks. Võtmetegurina mõtlen siinkohal erinevaid tahke, mida hea maine endas kannab – kui sinu ettevõte positiivse kuvandiga visiitkaart ringleb, on ka uute inimeste värbamise protsess lihtsam, sest sa mõjud turul n-ö magnetina. Samal ajal tuleb ka olemasolevaid ja uusi töötajaid väärtustada, anda neile mõista nende olulisusest ettevõttes, maksta neile õiglast palka ja seista hea töökeskkonna hubasuse eest. Lisaks tuleb pidevalt jälgida, et vahetud juhid oleksid meeskonda juhtides oskuslikud, vastasel juhul kaotad oma magnetvälja nii praeguste kui ka uute töötajate seas.

Seotud lood:

Uute töötajate otsimisel soovitan sõnastada ka väärtuspakkumise, st selle, mida töötaja saab, kui ta sinu perega liitub. Meil on rõhk nii sisemisel arengul kui ka spordil, lisapuhkusel ja paindlikel töötingimustel. Nii on meil näiteks üle-ettevõtteline spordiaktsioon, kus loetakse kaloreid ja käiakse ühiselt spordiklubis, samuti igakuine sporditoetus, stipendiumite maksmine ja konstruktiivne tagasiside töötajatele kui juhtidele.

Nähtavasti on hea mainekuvandini jõudmine igapäevase töö tulemus – n-ö elukestev õpe ja targa planeerimise protsess. Nii nagu ülal mainisin, mängivad hea mainekuvandi puhul minu hinnangul märgilist rolli kolm tegurit: inimeste oskuslik juhtimine, hea sisekommunikatsioon ja oma inimeste väärtustamine.

Oskuslik juhtimine tähendab seda, et ettevõttes tuleb juhte pidevalt arendada ja toetada. Selle eesmärk on, et töötajate ootused vahetule juhile oleksid täidetud, et töötajad saaksid oma juhte usaldada, tunnetaksid õiglast kohtlemist, mõistaksid oma väärtust ja saaksid tunnustust.

Tööandjana ei ole mõistlik kasutada ettevõtte klientidele mõeldud väärtuspakkumist ega olemasolevat brändi, sest nende loomise eesmärk on olnud teine. Tööandjana oleme oma maine loomisel inimesele lähemal ja räägime temaga isiklikult. See eeldab töötavat sisekommunikatsiooni, sest see määrab suuresti töötajate rahulolu. Info peab asutusesiseselt liikuma vabalt nii ülevalt alla kui ka alt üles (tuleb kuulata töötajate ettepanekuid, anda võimalus avaldada arvamust) ning muidugi ka horisontaalselt, et osakonnad ja kolleegid suhtleksid omavahel.

Just sellest, kui hästi on oma inimene kursis ettevõtte üldiste väärtuste, eesmärkide ja üleüldise käekäiguga, sõltub tema panus ettevõtte arengusse. Kui tal pole infot, ei saa ta arengule kaasa aidata, sest ta pole kursis, kuidas ettevõttel läheb ja millised on seatud sihid. Targalt planeeritud sisekommunikatsioonistrateegia abil tagad oma inimeste produktiivsuse ja rahulolu, mis omakorda annab neile põhjust ettevõtet positiivse sõnaga oma tutvusringkonnas meeles pidada.
Jõuamegi kolmandana mainitud olulise teguri juurde hea mainekuvandi puhul: töötajate väärtustamine ja neile mõista andmine, et nad on olulised. Tunnustuse puudumine on otseselt seotud rahulolematusega. Ei saa eeldada, et tulemustasu või kõrge palk aitaks leevendada tunnustuse ja väärtustamise puudumist, üldsegi mitte. Pikk pai ja hea sõna oma inimestele on see, mis toob sära silmadesse.

Võtangi siinkohal pika jutu kokku. Hea mainekuvandi jaoks tuleb ettevõtte hea visiitkaardi levimiseks väärtustada oma töötajaid, tagada toimiv sisekommunikatsioon ja juhtide toetamine. Planeerides need kolm tegurit targalt igapäevasesse tööellu, teed järjekindlaid samme oma ettevõtte hea mainekuvandi kinnitamiseks.

Kaija Teemägi esineb konverentsil "Unistuste tööandja: 100 ideed" ettekandega teemal "Juht, kui arenguringi teenusepakkuja".