Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Riiklikul tasandil konkurentsi järelevalvaja läheb erasektorisse

 (2)
Kristiina Rebane
Kristiina RebaneFoto: erakogu

Justiitsministeeriumi konkurentsipoliitika nõunik Kristiina Rebane asub tänasest tööle COBALT advokaadibüroo konkurentsi meeskonnas.

Kristiina Rebane on töötanud üle kümne aasta avalikus sektoris, kus tema juhtida on olnud Eesti riigile väga olulised projektid, nagu näiteks Eesti E-tervise süsteemi arendamine, teatas COBALT.

Rebane on olnud vastutav riigihangete korralduse osas, osalenud läbirääkimistel Eesti haiglate ja IKT sektori ettevõtetega, Haigekassa juristina osalenud juristina tervishoiu rahastamise otsuste ettevalmistamisel, Kliima ja Energiaagentuuri juhina energiasäästu meetmete rakendamisel ning saastekvootide müügi läbirääkimiste abistamisel.

Viimati teostas Kristiina Rebane järelevalvet konkurentsiameti peadirektori ja ameti tegevuse üle. Tema rolliks oli ka riigi esindamine kohtus konkurentsivaldkonna ja konkurentsiameti tegevusega seonduvates kohtuasjades, kus ta vastutas riigi esindamise eest asjas AS Tallinna Vesi ja United Utilities B.V. (Tallinn) vs Eesti Vabariik.

Kristiina Rebane peab oma uueks väljakutseks seniste kogemuste rakendamist advokaadina eelkõige tervishoiusüsteemi ja teenuste korralduse ning energia säästliku majandamise ja reguleeritud ettevõtluse sh. hinnaregulatsioonide osas.