Turundus
Turundus
Link kopeeritud!

Töökäsi napib ja inimesed tulevad tööle suurte ootustega. Kuidas kujundada töötaja unistusi?

 (1)
Unistuste tööandja
Unistuste tööandjaFoto: Scanpix, Panthermedia

Inimeste ootused tööandjale ja ametikohale on tavaliselt kõrged. Kuidas nende unistustele vastata ja neid kujundada?

Hiljutisel “Unistuste tööandja” konverentsil tegin ettekande unistuste kujundamisest tööl. Mida see täpsemalt tähendab? Tööle pürgijad kandideerivad ametikohtadele tihti suurte ootustega. Kuidas nendele ootustele ka igapäeva tööelus vastata? Leian, et kõik algab ühes taktis astumisest juba algusest peale ning tööandjatel on selles mängida suur roll.

Standardid ja reeglid
Viisime eelmisel aastal enne Hiltoni avamist läbi värbamiskampaaniat. Me saime suure hulga suurepäraseid töötajaid, kokku lausa 17 eri rahvusest. Siiski võib tagasivaadates öelda, et kindlasti saab teha mitmeid asju paremini, et kandideerijate ootustele veelgi paremini vastata. Üks olulisi aspekte on organisatsiooni töökultuuri selgitamine juba töövestlusel ja enne ametipostitsioonile asumist. Iga päevaga alustab aina enam Eestis ettevõtteid, millel on rahvusvaheline taust. Usun, et siin leiavad samastumisvõimalusi ka teised sarnased ettevõtted. Kandideerijate ootused mitmes riigis tegutsevale firmale on tihti kõrgemad kui muudes töökohtades.

Tihti aga ei aduta, et rahvusvahelise keskkonnaga tulevad kaasa erinevad standardid ja reeglid, mida tuleb täpselt järgida. Sageli on tegu väga mitmekultuurilise seltskonnaga, kus tuleb mõista ja arvestada rahvuslike eripäradega. Olen ka märganud, et tihti soovitakse väga kiirelt teise riiki tööle minna. See aga nõuab pingutust ja õppimistahet. Inimesed, kellel varasem välismaal töötamise kogemus puudub, ei pruugi esmapilgul sellistele asjaoludega arvestada.

Seotud lood:

Oleme ka enda hiljutise kogemuse põhjal kandideerimisprotsessis viinud sisse korrektuure, et käia tööle kandideerijatega juba algusest peale ühte sammu. Ikka selleks, et tööle kandideerijad mõistaksid ametipositsiooni paremini ja meie neid. Tutvustame põhjalikumalt organisatsioonikultuuri, väärtusi ja võimalusi, aga ka igapäevaelu mitmekülgsust – tööd mitmekultuurilises ettevõttes selle säravamate ja rutiinsemate hetkedega.

Et unistused ei puruneks
Oluline on mõista, et neid rutiinseid olukordi tuleb siiski paratamatult ette igas töös ning nendega tuleb õppida toime tulema. Töötunnid võivad venida öösse või lahendada tuleb kriitilisi küsimusi. Julgen väita, esmatähtis on see, et juht ei jääks oma kabinetti istuma, vaid oleks oma tiimile toeks. Kui näiteks hotellis on 100% täituvus ja kliendid ootavad sellele vaatamata esmaklassilist teenindust, on loomulik, et juht tuleb oma töötajatele appi ja vajadusel lahendatakse kõiki ettetulevaid küsimusi koos. See aitab vältida olukordi, kus unistuste tööst võib saada rutiinne koht, kuhu tullakse, sest peab.

Mida tööandja saab teha?
Seega on tööandjal inimeste unistuste kujundamisel oluline roll. Mõnda lihtsat nõuannet järgides on võimalik juba algusest peale luua mõlema poole ootustele vastav töösuhe. Mida selleks teha tuleks?

1) Rääkige alles kandideerivale inimesele tema potentsiaalse tulevase töökoha organisatsioonikultuurist, rahvusvahelises ettevõttes ka multikultuurse keskkonna eripäradest.

2) Tutvustage ametikoha hüvesid ja väärtuspakkumust, koolitusvõimalus ja arenguperspektiive. Siia on oluline lisada juurde ka ajaline mõõde – oluline on mõista, et hüpe karjääriredelil ei käi üleöö ning nõuab õppimist ja töötamist ühel positsioonil piisava aja jooksul. Rahvusvahelise karjääri tegemiseks tuleb esmalt parimad oskused omandada olemasolevas ametis.

3) Rääkige ka hallimatest argipäevadest, mis võivad tööiseloomust lähtuvalt kujuneda mõnikord pingeliseks ja stressirohkeks. Selgitage, kuidas nendega hakkama saada ja võimalusel vältida.

4) Tehke olemasolevate töötajatega kord-paar aastas põhjalikumaid jutuajamisi. Nimetatagu seda siis arengu- või aastavestluseks või millekski muuks. See ei tohiks olla lihtsalt formaalsus vaid tõhus tööriist, kui seda õigesti kasutada. Sellel on lihtne mõte – tuleb kuulata oma töötaja mõtteid, analüüsida üheskoos tema tugevusi ja nõrkusi.

5) Olge töötaja kõrval, kui ta seda vajab. Eesmärk on ühiselt pingutada selle nimel, et unistused ei puruneks ning tulemuseks oleks efektiivne ja elurõõmus töötaja, kelle töö annab ettevõttes suure panuse.

Kokkuvõtteks, läbimõeldud ja avatud kommunikatsioon ning märkamine on unistuste töötajate leidmise alus, töökuulutusest peale kuni igapäevatööni välja. Vaid nii saab särvaid tähti lihvida veelgi säravamateks. Usun, et tänavused unistuste tööandjad seda ka järgivad. Tunnustan neid selle eest, sest nad on eeskujuks ning neilt on õppida paljudel tööandjatel.