13% eestlastest plaanib veel 2015. aastal välisriigis tööle asuda

 (31)
Tallink. Sadam. Helsingi
Sadam. Helsingi.Foto: Eero Vabamägi

Peamine põhjus välismaale suundumiseks on Eesti palkade madal tase ning eelistatuima sihtkohana nähakse endiselt Soomet.

CV-Online viis Baltimaades läbi uuringu välismaal töötamise osas, millest selgus, et 13% küsitlusele vastanud eestimaalastest planeerib 2015. aastal välisriiki tööle suunduda. Sama näitaja Lätis on 23% ja Leedus 17%.

„Esmapilgul tunduvad need arvud üsnagi šokeerivad. Samas olid jällegi välismaale tööle minna planeerivad inimesed tõenäoliselt veidi altimad vastama ja ühtlasi võib arvata, et kõik plaani pidavad inimesed oma kavatsust ellu ei vii. Vaatamata sellele ei ole tegemist Eesti tööturu jaoks just väga positiivse väljavaatega, kuna Eestis on hetkel kasvav tööjõupuudus ja tööandjad on hädas heade töötajate leidmisega," analüüsis tulemusi CV-Online'i turundusjuht Heikko Gross. 

Peamiste põhjustena, miks Eesti vastajad planeerivad välismaale tööle suunduda, toodi välja:

1. Eesti palkade madal tase (67%)

2. Soov saada rahvusvaheline töökogemus (32%)

3. Eestist ei leita enda kvalifikatsioonile või töökogemusele vastavaid tööpakkumisi (14%)

4. Perekondlikel põhjustel (näiteks välismaal töötavad sugulased) (12%)

„Ootuspäraselt oli esikohal palgataseme argument ja eks ongi üksjagu riike, kus on võimalik sama töö eest kõrgemat tasu teenida kui Eestis. See ei ole küll uus info, kuid kindlasti teema, millega Eesti ühiskonnal tervikuna tuleb tegeleda - kuidas Eesti palgatasemeid tõsta, et just eeskätt keskmisest madalamat tasu teenivad inimesed riigist jäädavalt ei lahkuks," andis Gross hinnangu.

Uuringu järgi on eelistatuimad sihtkohad välismaale tööle minna planeerivate inimeste seas:
Soome (mida näeb ühe võimaliku töötamise asukohana 54% Eesti vastajatest);
Rootsi (34%);
Suurbritannia (29%);
Norra (28%);
Saksamaa (27%).

Valdkondade lõikes soovib suurim arv eestlasi töötada teeninduse, tootmise ja töötlemise, turismi ja majutuse, transpordi ja logistika ning kaubanduse valdkonnas. Balti riikide lõikes on väga väikesed erinevused - erandiks on Lätis IT valdkonnas töötavad inimesed, kes on Eesti ja Leedu kolleegidega võrreldes oluliselt avatumad välisriiki tööle asumise osas.

Eesti vastajate lõikes on kõige sagedasem välismaale tööle suunduja 20-ndates tootmise või ehituse sektoris töötav meessoost spetsialist või oskustööline.