Aasta Taaskasutaja auhindade jagamisel võidutsesid jaekaubandusettevõtted


Täna Tallinna Ülikoolis toimunud konverentsil üle antud traditsioonilistest Aasta Taaskasutaja kuuest auhinnast neli võitsid seekord jaekaubandusettevõtted.

Suure Aasta Taaskasutaja auhinna pälvisid Haapsalu Tarbijate Ühistu, VP Market ja Prisma Peremarket AS. Väikese Aasta Taaskasutaja auhinna said Jutron Baltic Assemblies OÜ, Nycomed Sefa AS ja Tallinna Kaubamaja AS.

Auhinnad andsid võitjatele üle keskkonnaminister Rein Randver ning Ragn-Sells AS-i esindajad.

„Jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine on põhimõtteliseks eelistuseks jäätmete ladestamise asemel,” rääkis keskkonnaminister Rein Randver. „Eesti on taaskasutamise teel alles alguses ning iga initsiatiiv selles valdkonnas on oluline. Ragn-Sellsi eestvedamisel toimuv Aasta Taaskasutaja auhindade jagamine väärib tunnustust – tegemist on ettevõtmisega, mis tõstab inimeste teadlikkust taaskasutamise tähtsusest,” ütles Randver.

Ragn-Sells AS-i juhatuse esimehe Rein Leipalu sõnul on viie aasta eest alguse saanud Aasta Taaskasutaja auhindade väljaandmine muutunud kenaks traditsiooniks. „Ettevõtteid ja organisatsioone, kes on Aasta Taaskasutaja auhinna väärilised, tuleb iga aastaga juurde, mis tähendab seda, et keskkonna säästmine ja jäätmete taaskasutus ei ole mitte ainult ilusad sõnad, vaid reaalselt toimivad ja aasta-aastalt arenevad tegevused meie ühiskonnas,” ütles Leipalu.

Aasta Taaskasutaja konkursil antakse traditsiooniliselt välja kolm suurt ja kolm väikest auhinda.

Aasta Taaskasutaja 2006 auhinna žüriisse kuulusid: Helle Haljak (Keskkonnaministeerium), Ahto Hunt (Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ), Aivo Kangus (MTÜ Eesti Pakendiringlus), Agu Remmelg (Ragn-Sells AS) ja Kalle Grents (Ragn-Sells AS). Žürii valis võitjad Ragn-Sellsi poolt esitatud kandidaatide seast.

Aasta Taaskasutaja auhinnale kandideerimise tingimused on taaskasutusmäär (ettevõtte või organisatsiooni poolt aasta jooksul taaskasutusse suunatud jäätmete osakaal tervikuna tekitatud jäätmekogusest), kliendi panus jäätmete taaskasutuse soodustamiseks (töötajate koolitus, teavitustegevus, motiveerimine maksimaalse koguse jäätmete suunamiseks taaskasutusse) ja omaalgatuslik lisategevus jäätmete taaskasutusse suunamisel (ettevõte või organisatsioon pingutab taaskasutuse nimel seadusega määratud kohustust omamata.

Ragn-Sells alustas auhindade väljaandmist 2002. aastal. Aasta Taaskasutaja auhinna väljaandmise eesmärgiks on tunnustada jäätmete valikkogumist nende taaskasutamiseks.

Alates 2003. aastast antakse välja kolm suurt ja kolm väikest Aasta Taaskasutaja auhinda, et väärtustada mitte ainult taaskasutatavate jäätmete suurt kogust ja kvaliteeti, vaid ka panust jäätmete kohtsorteerimise alase teavitustöö tegemisel.


Auhinnasaajad:

Suur Aasta Taaskasutaja auhind

Haapsalu Tarbijate Ühistu - tegeleb jäätmete valikkogumisega alates 2002. a. sügisest ning on üks suuremaid jäätmete valikkogujaid maakonnas. Tänasel päeval läheb üle poole Haapsalu Tarbijate Ühistu kogutavatest jäätmetest taaskasutusse. Märkimist väärib kogutud materjalide väga hea kvaliteet.

VP Market - kaubanduspinnad asuvad tiheasustatud elurajoonides üle Eesti. Hoolimata suhteliselt kitsastest tingimustest on sorteeritavate materjalide kogused suured. VP Marketi töötajad teostavad taaskasutatavate materjalide sorteerimist ja kogumist väga korrektselt ning tänu sellele jõuab taaskasutusse enamik ettevõttes tekkivatest jäätmetest.

Prisma Peremarket AS - Koostöö Ragn-Sellsiga algas juba esimese peremarketi avamisel Sikupilli kaubanduskeskuses, kuhu paigaldati Ragn-Sellsi poolt suured presskonteinerid erinevate jäätmete ja taaskasutatavate materjalide kogumiseks. Algusest peale sai personal liigiti sorteerimisega väga professionaalselt hakkama. Prisma oli üks esimesi ettevõtteid, kus alustati biojäätmete eraldi sorteerimist tavajäätmetest.


Väike Aasta Taaskasutaja auhind:

Jutron Baltic Assemblies OÜ järgib väga täpselt ISO kvaliteedisüsteemi nõudeid ning sorteerib kohusetundlikult taaskasutatavaid materjale. Lisaks tegeletakse ettevõttes pideva parendamisega ning otsitakse efektiivsemaid lahendusi eesmärgiga suurendada taaskasutusse suunatavate materjalide kogust.

Nycomed Sefa AS on Ragn-Sells ASiga teinud koostööd juba üle 5 aasta. Tänu Nycomed SEFA AS jõupingutustele on olmejäätmete kogused valikkogumise abil viidud miinimumini. Põlva tootmisüksuses sorteeritakse eraldi olme- ja ohtlikud jäätmed. Taaskasutavatest jäätmetest moodustavad suurema osa papp ja kile, eraldi kogutakse ka joogitaarat. Selline hooliv suhtumine keskkonda peegeldab Nycomed SEFA üldisi tegutsemispõhimõtteid ja suhtumist ümbritsevasse keskkonda

Tallinna Kaubamaja AS on tänaseks päevaks jõudnud efektiivsete jäätmekäitluslahendusteni. Ettevõtte arvukas personal on suudetud väga hästi taaskasutatavaid materjale sorteerima panna, mille tulemusena on taaskasutatavate materjalide kogused pidevalt suurenenud ning kvaliteet saavutanud väga hea taseme.