Aastavahetusel uueneb kogu Eesti väärtpaberiturgu puudutav infosüsteem


Aastavahetusel uueneb kogu Eesti väärtpaberiturgu puudutav infosüsteem
Reuters/Scanpix

Nii Nasdaq OMX Tallinna börs, Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) kui ka teised väärtpaberituru osalised on viimase poolaasta jooksul teinud põhjalikke ettevalmistusi, et tagada kõikide süsteemide toimimine ka pärast eurole üleminekut aastavahetusel. Sellega kaasnevad mitmed muutused.

Lisaks eurole üleminekust tulenevatele muudatustele uueneb aastavahetusel ka kogu Eesti väärtpaberituru aluseks olev infrastruktuur – väärtpaberite registri- ja arveldussüsteem.

EVK läheb uuest aastast üle täiesti uuele infosüsteemile, mille ettevalmistusi alustati juba 2007. aastal. EVK uuendatav, kaasaegne ja paindlik platvorm puudutab eelkõige kontohaldureid, börsi liikmeid, emitente ja Eesti Panka ning lähtub parimatest üle-Euroopalistest tehnilistest ja äristandarditest.

Esimese depositooriumina Euroopas võetakse EVK süsteemis kasutusele rahvusvaheline arveldussõnumite standard (ISO20022). Kuna oluline osa Balti väärtpaberituru tehinguid toimub piiriüleselt, siis on ka Läti depositoorium asunud üle võtma sama tehnilist platvormi. Sellega vähenevad Balti-üleselt tegutsevate pankade ja kontohaldurite riskid ning kulud väärtpaberitega arveldamisel. Samuti luuakse soodne alus Balti väärtpaberituru edasiseks arendamiseks ja lõimimiseks.

Eesti Väärtpaberikeskus alustab infosüsteemide uuendamist 31. detsembri pärastlõunast. Infosüsteemi vahetamine ning seadistamine toimub ajavahemikul 31. detsembri kella 14.00st kuni 3. jaanuari kella 8.00ni. Sel ajavahemikul võib olla häiritud EVK infosüsteemide ning elektrooniliste kanalite töö, sh puududa ligipääs e-registri ning pensionikeskuse andmetele.

NASDAQ OMX Tallinna börsil on selle aasta viimaseks kauplemispäevaks 30. detsember. Arveldused toimuvad kuni 31. detsembri kella 14.00ni. Kroonides realiseerimata DVP tehingud tühistatakse 1. jaanuaril. Alates 3. jaanuarist 2011 jätkub Balti börsidel tavapärane kauplemine.