AB Kindlustuse Grupp plaanib ühinemist


AB Kindlustuse Grupp peab ühinemisläbirääkimisi rea Eesti kindlustusseltside ning kolme rahvusvahelise kindlustuskontserniga. “AB Kindlustuse Grupi alustatud ühinemisläbirääkimiste tulemusena näeme kogu kontserni positsiooni tugevnemist Eesti turul,” teatas AB Kindlustuse Grupi finantsdivisjoni juhataja Nadja Tarmak.

Läbirääkimiste eesmärgiks on Tarmaku sõnul rahvusvahelise know-how kaasamine AB Kindlustuse Gruppi, kontserni juhtimise efektiivsuse tõstmine ja administratiivkulude kokkuhoid.

Strateegilise partneri leidmine on grupi pikaajaline eesmärk, mille tähtsus suureneb lähtudes hetkesituatsioonist turul. Samas on läbirääkimised strateegilise partneri ja Eesti kindlustusfirmade omanikega põhjustatud üldise kontsentratsiooni tõusust Eesti finantssektoris.

Gruppi kuuluva Asa Kindlustuse poolaasta kahjum oli 7,2 miljonit krooni.