AINULT ÄRILEHES: Nordea juhi kiri oma töötajatele: kas kliendid usaldaksid oma raha panna kasumit mitteteenivasse panka?

 (94)
Gerd Müller (vasakul)
Gerd Müller (vasakul)Foto: Raido Vint, Delfi/Eesti Ajalehed

Nordea Eesti juhatuse esimees Gerd Müller kirjutab oma töötajatele adresseeritud kirjas, et ametiühingusse kuuluvate kolleegide nõudmistega leppimine halvendaks nii Nordea kui ka uue panga konkurentsivõimet. "See pidurdaks uute töökohtade loomist Eestisse ja sunniks üle vaatama tänaseid plaane," ütleb Müller. Ärileht avaldab Nordea juhi kirja täismahus ja muutmata kujul.

Hea kolleeg!

Kirjutan sulle selles kirjas oma mõtetest seoses ametiühingu usaldusisikute nõudmiste ja tegemistega. Küllap ma ei ole ainus, kes on hämmingus hiljuti toimuvast.

Me kõik teeme oma igapäevast tööd parimas usus, et sellest sõltub ettevõtte hea käekäik, sest see tagab meile töö ja sissetuleku pikkadeks aastateks.

Kirjutan sellest, sest tulin siia tööle, et aidata ehitada tuleviku panka - sellist mida kliendid usaldavad ja mis suudab neile pakkuda ajakohast teenust. Olen oma aastase tööaja jooksul kohanud väga palju sarnaselt mõtlevaid Nordea töötajaid ja loodan, et meie vestlused on innustanud teid samamoodi kui mind.

Ametiühinguliikumine on minu jaoks uus kogemus, kuid sellisena ma seda ette ei kujutanud. Näen ametiühingu usaldusisikute väga jõulist tegevust, mis minu arvates on üles ehitatud vastandumisele ja hirmutamisele.

Sellise toonis sõnumit avaldatakse meedias, sellele rõhutakse läbirääkimiste laua taga ja liikmetele jagatavas informatsioonis. Kogu tegevus on tänaseks ületanud Nordea ja Eesti piirid ning kahjustab ka juba uue panga mainet. Ebakindlus meie tänaste ja tulevaste klientide ja partnerite silmis kasvab ning nõrgendab panga konkurentsivõimet kiirelt muutuval turul.

Seotud lood:

Eesti panganduses ei ole täna kollektiivlepinguid, tegemist on avatud ja konkurentsivõimelise sektoriga, mis on kiires muutuses. Sektori palgad on olnud alati turu kõrgemate hulgas. Nordea töötingimused, tasu ja soodustused on sellega vastavuses. Meie keskmine palk on sarnane sektori mediaani ja keskmisega, mis on pisut üle 2000 euro ja Nordea puhul sisaldab peamisi soodustusi:

· lõunasöögi toetus
· soodustingimustel krediidi-, liisingu- ja pangateenused
· talvepuhkus +1 nädalat (alates 2. tööaastast)
· tööandja pensioni maksed III sambasse (alates 3. tööaastast)
· staažipuhkus +1 nädalat (alates 10. tööaastast)
· sportimisvõimaluste kompensatsioon
· Nordea vanemahüvitis (4 kuud peale lapsehoolduspuhkust)
· tervisekontroll ja gripivaktsineerimine
· muud

Oma nõudmistes on ametiühingu esindajad püüdnud jätta muljet, et Nordea töötajatel on turust oluliselt halvemad tingimused ja neid koheldakse väga halvasti. Selleks, et olukorda nii-öelda tasakaalustada nõutakse hüvesid, mis väga oluliselt erinevad Eesti tööjõuturust ja äripraktikast:

· Täiendav 5-e kuupalga suurune lahkumishüvitis koondamise korral
· Kahekordne ületöötundide tasustamine (seadusejärgne 1,5 kordne)
· Kehtivate soodustuste muutmine või lõpetamine ainult ametiühingu nõusolekul
· Usaldusisikute (Tiina Kukk, Tarmo Kase ja Taago Pähkel) koondamisel kompensatsioon 36 kuupalka (seadusejärgne 6 kuupalka)
· Jne

Selliste nõudmistega leppimine halvendaks nii Nordea kui ka uue panga konkurentsivõimet. See pidurdaks uute töökohtade loomist Eestisse ja sunniks üle vaatama tänaseid plaane. Nõuded pangateenuste osutamisele kasvavad aasta aastalt, sealjuures on kliendi suunas arengutrendiks lihtsus ja kättesaadavus.

Paljud pangad ei ole selliseks tulevikuks veel valmis ja peavad muutuma, see kehtib ka meie kohta. Nordea ja DNB ühinemine Baltimaades on vajalik selleks, et suuremate tegevusmahtude toel teha vajalikud investeeringud tulevikku, sest eraldiseisvalt oleks see ilmselt ülejõukäiv. Uus ühinenud pank tahab olla üks nendest kohanejatest ja see ongi meie suurim väljakutse.

Tänased töölepingud liitumisel ei katke ja need viiakse koos kliendilepingute, varade ja kõige muuga üle uude panka. Kõik uued aga ka dubleerivad ametikohad täidetakse uues pangas läbipaistvalt nagu seni ka Nordeas. Pangad valmistavad ette ka abi ja hüvitise paketti neile, kes uues pangas tööd ei leia.

Nii täna kui tulevikus on eesmärgiks pakkuda töötingimusi ja tasu, mis vääriliselt hindavad inimeste panust, olgu tööstaažiks 1, 10 või 20 aastat. Tööandja on meile tasunud tööaastate eest vastavalt töölepingule ja panga sisemisele korrale. Ametiühingu usaldusisikute vihjed panga kasumi suuruse kohta ja ettepanekud selle kasutamise osas on täiesti kohatud, kuna see on igas ettevõttes omanike otsustada.

Kas kliendid usaldaks oma raha panna kasumit mitteteenivasse panka? Selleks, et üle elada majanduskriisid ja jääda usaldusväärseks on vajalik kasvuaastatel kasumit teenida, reserve koguda ja oma tegevust hästi planeerida.

Järgneva sammuna on ametiühingu esindajad ähvardanud streigiga. See tähendaks meie klientide teenindamise ja varade kättesaadavuse piiramist. Nende samade klientide, kelle võitmiseks oleme pikki aastaid vaeva näinud ja kelle heaolu ja usaldus on meie tegevuse aluseks. Streikimine ja teenuste osutamise katkestamine ei saa kuidagi olla tulevikku suunatud tegevus. Valikute puudust klientidel ei ole - meie konkurendid tunnevad võimalusest kliente üle võtta kindlasti heameelt.

Julgustan teid tegema otsuseid iseseisvalt ja oma parema äranägemise järgi. Kedagi ei saa sundida osalema meeleavalduses või streigis. Uskuge, see ei ole meie tulevik, selline tegevus kahjustab ettevõtte mainet ja piirab tuleviku võimalusi.

Uue panga loomine on suurepärane võimalus arenguks neile, kes seda soovivad. Uus pank saab olema kõigi sellesse panustavate inimeste nägu – juba täna on ligikaudu 10% Nordea töötajatest otseselt või kaudselt kaasatud töörühmade töösse. Erinevad liitumisega tegelevad töögrupid on oma tegemistega seni hästi graafikus püsinud ja seda vaatamata igapäevaselt kasvavale töö hulgale.

Meil on kujunemas visioon sellest, mida uue panga esimesel tööpäeval klientidele pakkuda suudame ja kuidas oma tegevust koordineerime. Teeme seda ühtse meeskonnana, avatud ja positiivse meelega, mitte vaenlasi otsides ja vastandudes.

Kindlat meelt ja edu!

Gerd