Alustav ettevõtja saab rahatuge mitmest kohast

 (15)
EAS
EASFoto: Eero Vabamägi

Oma äriga alustajale pakuvad töötukassa kõrval toetust ka EAS, MES, KredEx ja PRIA, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Oma äri.

Töötukassa pakub ettevõtluse alustamise toetust. Rahalise abi (praegu kuni 4474 eurot) eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. Toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või FIE-na.

Töötukassast saab ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vähemalt 18-aastane ja ettevõtluskoolituse läbinud isik. Samuti need, kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.

EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) pakub starditoetust, mida saab kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Alustaval füüsilisest isikust ettevõtjal või ettevõtjal, kelle ettevõtte asutamisest pole möödas rohkem kui 12 kuud, on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot starditoetust. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja vähemalt 20% peab olema omafinantseering.

Seotud lood:

Oluline on, et starditoetuse saaja kohustub looma kaks uut töökohta, mille brutopalk on vähemalt 70 protsenti statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutopalgast. Ettevõtte müügitulu peab kolmanda aasta lõpuks ulatuma 80 000 euroni. Firmal peab olema suutlikkus kasvada vähemalt 20 protsenti aastas.

KredEx pakub lahendusi alustavatele, kasvavatele ja ennast juba tõestanud ettevõtetele. Stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast. Laenu tähtaeg on kuni 60 kuud. Ühele laenutaotlejale väljastatav maksimaalne laenusumma on 100 000 eurot, millest maksimaalselt 50 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks.

MES (Maaelu Edendamise Sihtasutus) ei anna laenu, vaid pakub tagatist väikese ja keskmise suurusega ettevõttele (vähem kui 250 töötajat, aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot), mis pole finantsraskustes ja millel puuduvad maksuvõlad. Ettevõtja võlakohustust tagatakse kuni 80% ulatuses põhivõlast. Maksimaalne tagatissumma on piiratud 2 500 000 euroga.

PRIA pakub Leader-meetme raames antavat projektitoetust. Esmalt esitatakse taotlus kohalikule tegevusgrupile. Leaderi kohalike tegevusgruppide kontaktid on maamajanduse infokeskuse kodulehel www.maainfo.ee.

Iga tegevusgrupp teavitab oma piirkonna taotlejaid taotlusvoorudest ja vastuvõtuaegadest. Projektitoetust võib taotleda strateegia rakendamiseks toetust saanud kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, sihtasutus, seltsing kohalik omavalitsusüksus ja mittetulundusühing, sh kohalik tegevusgrupp ise.

TASUB TEADA!
Kuidas leida projektile sobivaid toetusvõimalusi:

  • Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet; www.pria.ee
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus; www.eas.ee
  • Erametsakeskus www.eramets.ee
  • Keskkonna investeeringute keskus; www.kik.ee
  • INNOVE – elukestva õppe toetamine www.innove.ee
  • Riigi infosüsteemide arenduskeskus; www.ria.ee

PRIA toetuste konsulendid:

  • www.pikk.ee

Metsavaldkonna konsulendid:

  • www.eramets.ee

EAS-i toetuste konsultandid:

  • www.eka.ee, osa EAS-i toetuste (nt eksporditoetus) puhul on eelkonsultatsioon isegi kohustuslik.

Maakondlike arenduskeskuste konsultandid:

  • www.arenduskeskused.ee