Alustav ettevõtja suunatakse EASi asemel maakondlikku arenduskeskusse


Rene Tammist
Rene Tammist Foto: Madis Veltman

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas käskkirja, mille kohaselt toimuks riigipoolne esmane suhtlus alustavate ettevõtjatega alates järgmisest aastast maakondlikes arenduskeskustes.

Arenduskeskused võtavad täielikult enda kanda ettevõtlike inimeste (sh noorte), alustavate ja piirkondlike ettevõtjate avaliku sektori poolse toetamise ja teenindamise nii, et EASi vahendustegevus jääks ära.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik saab olema katusorganisatsiooniks, millega majandus- ja kommunikatsiooniministeerium suhtleb otse ning seega kaob vajadus sõlmida iga maakonna arenduskeskusega eraldi leping, mida EAS seni on teinud. MKM saab edaspidi tegeleda vahetult arenduskeskuste tegevuse juhtimise, koostöö edendamise ja tulemuste seirega, teatas ministeerium.

„Sellega vähendame bürokraatiat ja toome ettevõtluse alustamiseks ja käivitamiseks vajaliku toe ettevõtjale lähemale tema tegutsemiskohta. Maakondlikud arenduskeskused on juba praegu ettevõtetele tugevaks toeks ning keskuste võrgustik toimib hästi. Seepärast on loomulik, et ettevõtja esmaseks kontaktiks ongi omas maakonnas tegutsev arenduskeskus. Ettevõtjale suunatud toetuste osas see muudatusi kaasa ei too, riigi poolt pakutavad teenused koonduvad lihtsalt ühte kohta," selgitas minister Tammist.

Seni EAS-i vastutusel olnud ja alustavale ettevõtjale suunatud programmilised tegevused liiguvad maakondlike arenduskeskuste juurde mitmes järgus. Sisulisi suuniseid alustavatele ettevõtjatele teenuste pakkumiseks annab MKM maakondlike arenduskeskuste võrgustikule juba praegu, 2019. aasta algusest läheb EAS-ilt ametlikult üle ka programmi elluviija roll. Rakendusüksuse rolli võtab alates 1. aprillist enda kanda Riigi Tugiteenuste Keskus, kui EAS on lõpetanud maakondlike arenduskeskuste 2018. aasta töötulemuste ülevaatamise.

EAS jätkab vastavalt oma strateegiale tööd kõrge lisandväärtusega eksportivate ettevõtete ja välisinvestorite suunal, et aidata kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele.